web.jpg
06 september 2021

Landelijke campagne Samen Beslissen van start

Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Om dit nog beter over het voetlicht te brengen, gaat vandaag de nationale campagne Samen Beslissen van start.

De campagne, waar het KNGF ook aan meedoet, geeft zorggebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen om beter en vaker samen te beslissen.

Heleen Post, directeur KNGF, vindt het een belangrijk onderwerp: 'Door als fysiotherapeut en patiënt met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden, sluit de zorg beter aan op de behoeften van de patiënt. Zo kunnen fysiotherapeuten betere zorg verlenen, houden patiënten zich beter aan hun behandelafspraken en zijn zij meer tevreden over de zorg die ze krijgen. Daarom moet samen beslissen een gewoonte worden in de spreek- en behandelkamer.'

 

Doe ook mee!

Wil jij in jouw organisatie en bij jouw patiënten samen beslissen extra aandacht geven? Ga naar de website www.begineengoedgesprek.nl voor meer informatie over de campagne. Je kunt hier ook (social media)video's, flyers, posters en ander beeldmateriaal downloaden. Daarnaast vind je er tips en hulpmiddelen over hoe samen te beslissen.

De campagne duurt 16 maanden en is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich in voor meer inzicht in zorguitkomsten en meer samen beslissen. Naast de medisch-specialistische zorg richt de campagne zich op de huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging.