kngf---selectie---lr--086--mcklin-fotografie.jpg
30 september 2021

Behandeling kwetsbare groepen: mondkapje advies

De meeste mensen zijn nu beschermd door vaccinatie. Voor patiënten die nog wel een verhoogd risico hebben vraagt het RIVM om extra maatregelen.

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?
Sinds de vaccinatie is de kwetsbare groep mensen versmald in vergelijking met de groepen die eerder als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste groepen zijn nu beschermd door vaccinatie en lopen daardoor geen verhoogd risico meer op een ernstig verloop van COVID-19. Er zijn nu twee groepen met een verhoogde kwetsbaarheid:

  • Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 doordat ze niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen. 
  • Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuungecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Het RIVM vraagt ons om voor deze groepen de mondkapjes te blijven gebruiken, vooral omdat de kans bestaat dat deze groepen mensen anders zorg zullen mijden. Dit zijn  de adviezen van het RIVM aan deze groepen.

Aanvullende maatregelen ter bescherming van kwetsbare groepen.
Dit zijn de maatregelen die de overheid heeft genomen:

Advies voor mensen die denken niet gevaccineerd te kunnen worden
Het RIVM We krijgt regelmatig signalen van mensen die denken niet gevaccineerd te kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat zij allergisch zijn voor een bestanddeel van de vaccins of omdat zij eerder van hun behandelaar het advies hebben gekregen zich nog niet te laten vaccineren. Inmiddels is meer duidelijk over de mogelijkheden om meer groepen te vaccineren en geldt voor veel mensen dat de baten van het vaccin opwegen tegen de risico’s. Ook is er een aparte vaccinatieroute ingericht met betrokkenheid van een allergoloog. Het RIVM geeft daarom aan dat de groep die echt niet gevaccineerd kan worden heel klein is.

Krijg je een vraag van een patiënt die twijfelt over de vaccinatie in relatie tot een aandoening? Verwijs dan naar de pagina's van het RIVM: COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl)