16 november 2021

Wat betekent de nieuwe wet Wtza voor jouw praktijk?

Per 1 januari 2022 treedt de ‘Wet toetreding zorgaanbieders' (Wtza) in werking.

Het KNGF heeft zich samen met de Eerstelijns coalitie afgelopen jaren succesvol verzet tegen een deel van de administratieve lasten die VWS oplegt. Zo is de verplichte accountantsverklaring voor veel fysiotherapiepraktijken geschrapt. Helaas komen er nieuwe administratieve lasten bij. Het KNGF is hier principieel op tegen en blijft hier tegen strijden samen met een samenwerkingsverband van eerstelijnsorganisaties. Het is nog geen gelopen race en we blijven ons dus verzetten tegen de verplichting van een jaarlijkse verantwoording in deze vorm. Echter, omdat de regels nu wel gepubliceerd zijn is het goed om je hierover alvast te informeren.

Eisen van de Wtza

Het VWS wil dat alle zorgaanbieders jaarlijks inzicht gaan geven in hun financiën, om zich zo maatschappelijk te verantwoorden. Daarnaast krijgen grotere aanbieders te maken met een vergunningsplicht en een verplichte interne toezichthouder. Wat je precies moet doen is afhankelijk van het aantal fysiotherapeuten, je rechtsvorm en de omzet.

In het schema hieronder kun je zien wat jouw praktijk moet gaan doen. Let op: het gaat om een samenvatting voor bestaande fysiotherapiepraktijken. We gaan er vanuit dat je fysiotherapie levert uit de Zvw (Zorgverzekeringswet). Lever je andere zorg, bv uit de WMO, langdurige zorg of medisch specialistische zorg? Dan verwijzen we je naar dit stroomschema van VWS. Ben je een nieuwe zorgaanbieder? Voor nieuwe zorgaanbieders gelden andere termijnen (zie toetredingzorgaanbieders.nl) en is de meldplicht + kwaliteitscheck altijd van toepassing. Tot slot gaan we er vanuit dat je geen gebruik maakt van financiële derivaten.

 

*Rechtsboven bij documenten kun je het schema in het groot bekijken.

Bekijk zeker ook de Wtza Brochure jaarverantwoording waarin staat waar je op moet letten. 

Zzp’ers

Zzp’ers moeten kijken of ze een eenmanszaak zijn (of een andere rechtsvorm hebben zonder rechtspersoonlijkheid zoals de vof, waarmee ze dus persoonlijk aansprakelijk zijn) of BV (of een andere rechtsvorm mét rechtspersoonlijkheid). Dit geldt ook als je alleen waarnemer bent. Als zzp’er - eenmanszaak (of ‘solist’) wordt je niet gezien als instelling. Voor zzp’ers die een eenmanszaak zijn geldt alleen de meldplicht (check of je goed in het LRZA staat). Zzp’ers die eenmanszaak zijn hoeven geen jaarverantwoording af te leggen. Zzp’ers die als rechtsvorm de BV hebben (of andere vorm mét rechtspersoonlijkheid) worden wél als instelling gezien. Zij moeten naast de meldplicht ook aan de jaarverantwoording voldoen.

Eenmanszaken met één of meer mensen in dienst
Eenmanszaken (dus geen zzp’ers) met één of meer mensen in dienst moeten wel jaarverantwoording afleggen. Zij moeten financiële ratio’s publiceren. Daarnaast moeten ze voldoen aan de meldplicht, en eventueel de vergunningsplicht en de regels voor de  intern toezichthouder, afhankelijk van het aantal zorgverleners. Voor meer informatie zie de Wtza handreiking. 

Aanvullende informatie

Check of je goed in het LRZa staat

De Wtza stelt een meldplicht in voor alle aanbieders. In het landelijk register zorgaanbieders kun je vanaf 1 januari 2022 zien of je organisatie daarin staat. Sta je hierin, dan hoef je niet aan de meldplicht te voldoen. Je kunt nu al bekijken of je gegevens goed in het KvK en AGB-register staan. Deze gegevens worden overgenomen voor het LRZa.

Sta je nog niet in het LRZa? Dan moet je dit voor 1 juli 2022 regelen. Lees hier de brochure over de meldplicht

Jaarverantwoording

Vanaf 2023 moet je elk jaar voor 1 juni een jaarverantwoording publiceren op een website van de overheid. De inhoud van deze jaarverantwoording verschilt voor kleine, middelgrote en grote fysiotherapiepraktijken. Wat je precies moet doen is afhankelijk van je juridische entiteit (denk aan eenmanszaak, vof, rechtspersoon), omzet en aantal zorgverleners. In de jaarverantwoording draait het vooral om de financiële gegevens. Hierbij moet je denken aan een jaarrekening conform Burgerlijk Wetboek (grotere praktijken), financiële ratio’s (eenmanszaken) en een vragenlijst voor VWS, Nza en CBS. Behalve de vragenlijst voor de NZa en het CBS wordt alles openbaar inzichtelijk.

Lees hier de brochure over de jaarverantwoording.

Vanaf 11 zorgverleners: Vergunning aanvragen

Alle praktijken met meer dan 10 zorgverleners moeten een toelatingsvergunning aanvragen. Dat moet binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza (dus voor 1 januari 2024). De toelatingsvergunning kun je vanaf 1 januari 2022 aanvragen via www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Wat als mijn praktijk na 1-1-2022 groeit naar 11 zorgverleners of meer?

Als je praktijk na inwerkingtreding van de Wtza de grens van 10 zorgverleners passeert, moet je alsnog een vergunning aanvragen. Dat moet dan binnen 6 maanden nadat de grens van 10 zorgverleners is gepasseerd. Lees hier meer.

Vanaf 26 zorgverleners: Intern toezichthouder aanstellen

Wanneer er meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn in je praktijk bent je verplicht om een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Hierbij kan je denken aan een raad van toezicht of raad van commissarissen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit tenminste 3 personen en moet onafhankelijk zijn. Hier zijn regels aan gebonden. Lees hier meer.