corona.jpg
12 oktober 2021

FMS: Eerste modules Richtlijn COVID-19 gepubliceerd

De Federatie Medisch Specialisten heeft de eerste van de vier modules van de multidisciplinaire richtlijn COVID-19 gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze modules hebben betrekking op revalidatie. De richtlijn geeft adviezen over de diagnostiek, behandeling en nazorg van patiƫnten met (verdenking op) COVID-19 en is bedoeld voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg van deze patiƫnten.

Nieuw aan de richtlijn is:

  • De revalidatie en nazorg bij COVID-19
  • De indicatiestelling revalidatietraject en hertriage
  • Ademoefeningen en ademspiertraining binnen de medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
  • Fysieke training binnen de MSR en GRZ
  • En overleg- en doorverwijsmogelijkheden

De modules van de beschreven aandachtsgebieden bij de behandeling van COVID in de GRZ en de MSR zijn gericht op fysieke training, ademoefeningen en ademtraining. Hierbij kun je denken aan testen en vragenlijsten die afgenomen kunnen worden, maar ook over de inhoud van de behandeling en de organisatie van zorg. Het tweede gedeelte van deze richtlijn volgt later dit jaar.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Verenso is in 2021 gestart met de ontwikkeling van de richtlijn COVID revalidatie. Dit traject is, gezien de urgentie van COVID, versneld uitgevoerd. Daarom wordt de richtlijn in twee gedeeltes opgeleverd.

De modules autoriseren
Namens het KNGF, de Vereniging voor Hart-, Vaat-, en Longfysiotherapie (VHVL), de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG), de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Fysiotherapie (NVZF), de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeuten (NVRF) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP) vertegenwoordigde dr. Erik Hulzebos de fysiotherapie in de werkgroep. In juni 2021 heeft het KNGF met de VHVL, NVFG, NVZF, NVRF en de NFP commentaar gegeven op de concept-richtlijnmodules. Eind augustus heeft het KNGF de richtlijn geautoriseerd.

Bekijk de multidisciplinaire richtlijn COVID-19 in de Richtlijnendatabase.