19 november 2021

Onjuiste bewering in AD-artikel

Gisteren (18/11) verscheen er een artikel in het AD, waarin gezondheidseconoom Wim Groot als volgt werd geciteerd: ‘Noodzakelijke zorg waarvan de werking is bewezen wordt opgenomen in het basispakket, de overige zorg wordt toebedeeld aan de aanvullende verzekering’. Hij doelde daarmee op fysiotherapie, als zou deze zorg niet bewezen effectief zijn.

Het KNGF heeft daarop direct contact opgenomen met de redactie van het AD, hetgeen leidde tot een aanpassing van de quote van Wim Groot, zoals te lezen in deze gecorrigeerde versie van het artikel: https://www.ad.nl/.../aanvullende-zorg-verder-uitgekleed.../.

Ook de gecorrigeerde quote Wim Groot is volstrekt onjuist en daarover is het KNGF op dit moment in gesprek met de redactie van het AD (dat betreft eveneens de correctie van hetzelfde artikel dat in BN De Stem verscheen). Daarbij hebben we tevens onderstaande reactie van het KNGF bij de redactie aangeboden. We houden jullie van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Reactie van het KNGF op het AD-artikel: Aanvullende zorg verder uitgekleed: ‘Onbeperkt fysiotherapie verzekeren vrijwel onmogelijk’ (18/11).

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie wil na ruggespraak met het Wetenschappelijk College Fysiotherapie graag reageren op het artikel in het AD dat gisteren verscheen over de verdere uitkleding van aanvullende zorg voor fysiotherapie.

Allereerst willen we benadrukken dat er, in tegenstelling tot wat professor Wim Groot beweert, wel degelijk veel evidentie is voor de effectiviteit en meerwaarde van fysiotherapie, ook bij aandoeningen die op dit moment niet binnen het basispakket vergoed worden.

Er is de laatste decennia, zowel in Nederland als internationaal, veel onderzoek gedaan om de effecten van fysiotherapie in kaart te brengen. Inmiddels is er sterk bewijs voor de effectiviteit van fysiotherapie bij een groot aantal aandoeningen, waarvan lage rugpijn, nekpijn, artrose, hartfalen en COPD goede voorbeelden zijn. Ook blijkt dat bij inzet van fysiotherapie het gebruik van andere vormen van zorg, zoals huisartsenzorg of een bezoek aan de specialist in het ziekenhuis, voorkomen of vervangen kan worden. Dit is onder andere zichtbaar in een groot aantal richtlijnen - van de beroepsgroep zelf maar ook die van huisartsen en medisch specialisten - waarin fysiotherapie wordt geadviseerd als een van de behandelopties.

Fysiotherapie richt zich primair op de hulpvraag van de patiënt; het probleem dat de patiënt zelf ervaart. Dit is veel breder dan de klacht van een specifieke aandoening (bijvoorbeeld rugpijn of schouderpijn) maar is gericht op het fysiek functioneren en participeren van de patiënt in het dagelijks leven. Daarbij komt dat veel patiënten meerdere aandoeningen hebben, wat invloed heeft op de behandeling en/of het herstel van de patiënt. De fysiotherapeutische behandeling vereist daarom een gepersonaliseerde aanpak waarbij niet de aandoening(en) maar de hulpvraag van de patiënt centraal staat. Deze aanpak past niet bij de medische, aandoeningsgerichte aanpak, waarop de keuze voor al dan niet opname in het basispakket van de zorgverzekering is gebaseerd en vraagt om discussie. Uit een recent rapport van Ecorys blijkt dat een gebrek aan structurele financiering de implementatie of verdere uitrol van bewezen effectieve initiatieven op het gebied van fysiotherapie en oefentherapie veelal in de weg staat.

Samenvattend is er sterk bewijs voor de effectiviteit van fysiotherapie voor een groot aantal aandoeningen. We betreuren dan ook de ongenuanceerde en onjuiste uitspraak in het AD-artikel.'

Guido van Woerkom
Voorzitter Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie