rekenmachine-met-geld.png
25 november 2021

Negen ton subsidie voor fysiotherapie

Waar het KNGF al in het begin van dit jaar een subsidie van VWS toegekend kreeg van bijna 450.000 euro voor onderzoek naar substitutiemogelijkheden en de ontwikkeling van richtlijnen, heeft het ministerie van VWS dit bedrag nu, na een aanvraag van het KNGF, verhoogd naar bijna 900.000 euro.

Het KNGF deed de subsidieaanvraag bij VWS in het kader van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg. Vanuit de aanvullende subsidie wordt een herziening van de richtlijn Hartrevalidatie vergoed. Ook een vervolgonderzoek naar concrete mogelijkheden van substitutie en een haalbaarheidsstudie naar een kennis- en implementatieplatform substitutie en preventie worden door deze subsidieverhoging mogelijk gemaakt.

Met deze grote subsidie kan het KNGF een enorme stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van het vak en de positionering in het zorgstelsel, waar het gaat om substitutiepotentieel door de inzet van fysiotherapie. Eerder al is, vanuit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische zorg, de herziening van de KNGF-richtlijn COPD (deels) vergoed en de herziening van de KNGF-richtlijn lage rugpijn en het lumbosacraal radiculair syndroom (die begin december worden gepubliceerd).

Richtlijnadviseur Nynke Swart van het KNGF zegt over het nu toegekende bedrag: ‘Dat we de herziening van de richtlijn Hartrevalidatie nu snel in gang kunnen zetten, is echt een prachtig resultaat. We gaan daar hard aan werken met een groot aantal deskundigen, zodat we uiteindelijk onze leden kunnen voorzien van de laatste kennis op dit gebied. Het helpt enorm dat we in dit geval een overheid achter ons weten, die met zo’n subsidie aantoont dat ze de toegevoegde waarde van de fysiotherapie ziet en verder wil helpen ontwikkelen als volwaardige medische discipline’.