henk-kop--verkl.jpg
23 november 2021

Gekke Henkie

Vrees niet. Ook nadat je dit verhaal hebt gelezen blijf ik strijden voor redelijke contractvoorwaarden en tarieven tot minstens de normatieve kostprijs.

Die rol vervul ik met frisse tegenzin, want ook na jaren strijd, zijn de resultaten nog lang niet zoals ze moeten zijn.

Toch kom ik zo af en toe lichtpuntjes tegen. Een tariefsverhoging hier, een iets gunstiger contract daar. Ze zijn klein, maar er is beweging. En ja, ik ben ook zeker niet blind voor alle tegenvallers. Dat weet iedereen die z’n oren richting Enschede draait.

Zo’n lichtpuntje is een ook voor mij onverwachte beweging van Menzis. Zeker, ze verhogen het tarief niet voor profiel 2 en 3, maar met een goede 34 euro zitten ze -hoewel te laag- nog fors boven bijvoorbeeld CZ en VGZ.

En toch ga ik hier iets positiefs zeggen over Menzis. Dat zit zo.

Menzis pakt z’n verantwoordelijkheid, waar chronisch zieken al jarenlang de eerste 20 behandelingen fysiotherapie uit eigen zak moeten betalen voordat ze vanaf de 21ste behandeling aanspraak kunnen maken op vergoeding vanuit de basisverzekering. Ze gaan die eerste 20 behandelingen fysiotherapie bij een chronische aandoening van de ‘lijst Borst’ vergoeden als een patient bij hen een aanvullende verzekering afsluit.

Daarnaast vergoeden ze ook nog 16 zittingen fysiotherapie na een ongeluk. Dat alles staat los van het aantal behandelingen waarvoor iemand een aanvullende verzekering afsluit. Blijft over dat het aantal behandelingen per polis wel is afgenomen, maar dat doen bijna alle zorgverzekeraars, dus in die zin toont Menzis weer het vertrouwde gedrag.

Toch vind ik het al met al een menselijk en wenselijk gebaar. Het is ronduit innovatief waar geen enkele andere zorgverzekeraar dat op dit moment is. En ja, als het tarief nog steeds boven dat van andere zorgverzekeraars ligt, dan heb ik ook iets meer ruimte om te investeren en innoveren.

En nu ik het toch over innoveren heb, raak ik nog even aan de discussie over het (verplicht) aanleveren van data in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) zoals Menzis dat in het basiscontract heeft opgenomen. Let wel en nogmaals, dat is een verplichting die Menzis oplegt en niet het KNGF. Het gaat niet om aanleveren van data aan Menzis, maar gewoon om aanleveren van data aan de LDF. Menzis of welke andere zorgverzekeraar ook, krijgt LDF data niet te zien. Is die verplichting nou werkelijk zo’n probleem, als je alleen maar een paar vinkjes in je EPD hoeft aan te zetten? Bedenk goed, dat de LDF onze garantie is dat we niet langer afhankelijk zijn van data die zorgverzekeraars gebruiken! Gaan we nu echt om die paar vinkjes de innovatie in onze eigen beroepsgroep en onze eigen kwaliteit frustreren? De LDF is onze garantie voor gedegen wetenschappelijk onderzoek, we kunnen er mee aantonen dat fysiotherapie effectief is en we kunnen er door leren van elkaar. Ja, dat kun je een vorm van intervisie noemen; ook al zo’n broodnodige innovatie waarmee we de professionaliteit van onze beroepsgroep laten zien. Intervisie zal volgens mij in de nabije toekomst sowieso een verplichting worden. Niet vanuit het KNGF, maar omdat de zorg vraagt om voortdurende innovatie. En ik kan je trouwens uit eigen ervaring vertellen dat intervisie leuk en leerzaam is. T’is misschien even wennen, maar we moeten het gewoon doen! In het belang van de zorg en dus de patiënt.

Ben ik nou ineens een vriend van Menzis? Nee, ik complimenteer ze omdat ze iets nieuws aandurven. Voor de rest blijf ik luis in de pels. Reken maar. Ik ben Gekke Henkie niet.

Henk Jansen

Bestuurslid KNGF