25 november 2021

Breng je stem uit!

Op de komende ALV (8/12) staat ook het Jaarplan van het KNGF op de agenda.

Wellicht niet het meest tot de verbeelding sprekende onderwerp, maar een hamerstuk is het zeker niet. Immers, er staat in hoe het KNGF het geld dat de leden gezamenlijk hebben opgebracht, gaat besteden. Welke nieuwe projecten gaan we doen, welke bewegingen maken we om de fysiotherapie nog beter op de kaart te zetten en hoe weten we zeker dat het de juiste plannen zijn? Plannen waar de leden zich in kunnen vinden.

In dit filmpje legt KNGF-directeur Heleen Post uit, dat de inhoud van dit Jaarplan tot stand is gekomen met medewerking van leden, Beroepsinhoudelijke Verenigingen, het Consilium en verschillende samenwerkingsverbanden. Kortom, het Jaarplan is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid tot stand gekomen. Het bevat de speerpunten die het KNGF inzet om stelselmatig te werken aan de toekomst van de fysiotherapie en de positie van fysiotherapeuten.

Belangrijk advies van het bestuur van het KNGF: lees de ALV-stukken goed door, vorm jezelf een mening, kom naar de ALV op 8 december en stem over het Jaarplan, de begroting en de samenwerking tussen SKF en KNGF. Het gaat per slot van rekening over jouw vak en positie!

Vragen en aanmelden

Via deze link kun je je alvast aanmelden voor de ALV. 

Je persoonlijke stemcode is woensdag 24 november om 08.00 uur verzonden per mail. Mocht je deze niet hebben ontvangen, dan kun je een stemcode opvragen bij: stem@kngf.nl.

Overige vragen kunnen gemaild worden naar bestuur@kngf.nl.