overleg-teams---vector-formaat-website.jpg
11 maart 2021

Opnieuw positieve reacties tijdens de tweede inputsessie samenwerking SKF-KNGF

Het verslag van de klankbordgroep dinsdag 2 maart

Na een eerste bijeenkomst op 5 januari met de voorzitters van de Beroepsinhoudelijke Verenigingen, vertegenwoordigers van de Actiegroep Fysiotherapie en verschillende netwerken en coöperaties, vond op dinsdag 2 maart de tweede inputsessie plaats, met dezelfde groep.

Doel van deze bijeenkomst was om verder te spreken over de vervolgstappen die sinds januari zijn gezet en de groep te betrekken bij de voorbereiding van de regionale bijeenkomsten die vanaf 16 maart van start gaan.

Ontwikkelingen

Sinds januari hebben SKF en het KNGF een aantal stappen vooruit gezet. Zo was er een tweede bijeenkomst met partijen die diensten en producten leveren voor onze beroepsgroep, op 20 januari. Daarnaast hebben beide besturen op 4 februari bestuurlijke afspraken met uitgangspunten en ambities ondertekend. Uiteraard onder voorbehoud van instemming van leden en deelnemers.  

Aandachtspunten

Tijdens de bijeenkomst op 2 maart sprak de groep over verschillende onderwerpen. Er werden ideeën uitgewisseld over de inrichting van de deel- en aantekenregisters. Hoe kan het beter? Hoe maken we zichtbaar welke differentiaties er zijn en zorgen we tegelijkertijd voor eenheid naar buiten? Aandachtspunten die tijdens het gesprek naar voren kwamen waren dat het belangrijk is dat we de differentiatie vormgeven vanuit het perspectief van de patiënt en dat het logisch is voor de buitenwereld. Het gaat erom dat we laten zien dat fysiotherapie in brede zin bijdraagt aan de zorg voor de toekomst.

Omdat de wens is geuit dat meer praktijken in het praktijkregister kunnen komen, is er gesproken over welke instapcriteria zinvol zijn voor dat praktijkregister. Ook heeft de groep bekeken of het met behulp van een visualisatie mogelijk is om het verhaal van het kwaliteitshuis met twee registers eenvoudig over te brengen.

Communicatie

Tot slot is gesproken over de invulling van de op handen zijnde regionale bijeenkomsten met KNGF-leden en deelnemers KRF NL en SKF. Hoe kunnen we die bijeenkomsten het beste inrichten en vormgeven? Op welke vragen moeten we anticiperen? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen deze belangrijke stappen ondersteunt? Ook hiervoor is waardevolle input geleverd, waarmee we direct aan de slag zijn gegaan.

Inmiddels zijn de uitnodigingen de deur uit en kijken we uit naar succesvolle en vruchtbare bijeenkomsten met alle leden en deelnemers van KRF NL en SKF.