corona.jpg
26 maart 2021

Meerkostenregeling coronacrisis bekend

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vandaag meer informatie naar buiten gebracht over de meerkostenregeling in het kader van de coronacrisis.

Bekijk de brief op de website van ZN.

In principe kunnen alle zorgaanbieders die in aanmerking kwamen voor de continuïteitsbijdrage (CB) ook de meerkostenbijdrage aanvragen. Of de CB daadwerkelijk is aangevraagd, maakt voor aanvraag van de meerkostenbijdrage niet uit.

Percentage voor fysiotherapie: 0,65%
De meerkostenbijdrage is een tegemoetkoming in de kosten die zorgaanbieders hebben gemaakt in het kader van de coronacrisis. De tegemoetkoming is berekend als percentage over de omzet van mei t/m december 2020. Voor fysiotherapie is het percentage vastgesteld op 0,65%. Voor de meerkostenbijdrage geldt een uitbetalingsdrempel van € 50 per verzekeringsconcern.

Niet tevreden
Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de meerkostenregeling voor de fysiotherapiepraktijken. Over het percentage voor de fysiotherapie is het KNGF niet tevreden.

Aanvragen meerkostenbijdrage
Je kunt de meerkostenbijdrage tussen 13 april en 11 mei 2021 aanvragen via VECOZO. Meer hierover lees je in de brief van ZN. Op de website van ZN staan uitgebreide Q&A’s. Het is zinvol om de informatie goed door te nemen voordat je een aanvraag doet. Mocht je er niet uitkomen, laat het dan vooral weten via cbzv@kngf.nl

Uitbetaling meerkostenbijdrage
De uitbetaling van de meerkostenbijdrage vindt vanaf medio mei plaats. Het aanvraagloket wordt voor die tijd (op 11 mei 2021) gesloten.

Tegemoetkoming
ZN benadrukt dat het gaat om een tegemoetkoming van de kosten. De volgende kosten zijn hierin meegenomen:

  • Tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemetermaatschappij (bijvoorbeeld bewegwijzering);
  • Extra inhuur van personeel (is alleen meegeteld indien aantoonbaar voor COVID-19 zorg of het garanderen van beschikbaarheid); 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld mondkapjes, handschoenen, beschermbrillen en beschermschorten);
  • Extra kosten voor schoonmaak en afvalverwerking (disposables);
  • Extra kosten voor zorggerelateerd transport;
  • Het uitvoeren en/of uitbesteden van COVID-19-testen voor personeel die de GGD niet kon uitvoeren in de periode van maart tot en met mei 2020.

Standpunt KNGF
Het is goed dat er nu duidelijkheid is over de meerkostenregeling voor de fysiotherapiepraktijken. Over het percentage voor de fysiotherapie zijn we niet tevreden. Dat is niet in lijn met onze eigen inschattingen, die we ook aan ZN hebben doen toekomen. Het KNGF is daarna niet meer betrokken geweest bij de berekening en totstandkoming van het percentage. Wel is duidelijk dat andere beroepsgroepen een hoger percentage hebben, omdat daar de omzetten beduidend lager liggen. Dat is echter maar een deel van de verklaring van het verschil. We zullen bij ZN navraag doen hoe de verschillen tussen beroepsgroepen te verklaren zijn. Omdat er sprake is van een generieke regeling zijn de mogelijkheden beperkt om maatwerk te leveren. Als een praktijk echt in de problemen zit, is het raadzaam dit eerst met de preferente zorgverzekeraar te bespreken. We blijven daarvan wel graag op de hoogte via cbzv@kngf.nl