corona.jpg
21 juni 2021

Regeling Paramedische Herstelzorg verbeterd

De Regeling Paramedische Herstelzorg voor long-COVID-patiënten is verbeterd. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer. Op twee punten bleek verbetering van de regeling Paramedische Herstelzorg noodzakelijk. Begin deze maand werd al bekend dat de regeling met een jaar wordt verlengd tot 1 augustus 2022.

Viermaandentermijn te kort
De viermaandentermijn na de acute fase waarbinnen long-COVID-patiënten moesten zijn doorverwezen is in de praktijk te kort, zo concludeert ook de minister. Patiënten lopen vaak lang door met klachten in de hoop dat die vanzelf verdwijnen. Ook komt het voor dat de huisarts of medisch specialist te laat doorverwijst. Hierdoor komen patiënten te laat bij de fysiotherapeut om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen. Reden dat het KNGF heeft gepleit voor verlenging van deze periode.

Doorverwijzing door medisch specialist omslachtig
Een tweede probleem dat fysiotherapeuten en long-COVID-patiënten in de praktijk ervaren met de Regeling Paramedische Herstelzorg is de verplichte doorverwijzing door de medisch specialist bij een noodzakelijke verlenging van de behandeling na zes maanden. Dit blijkt in de praktijk omslachtig. Medisch specialisten hebben het druk en met name patiënten die COVID-19 thuis hebben doorgemaakt zijn helemaal niet onder behandeling bij een medisch specialist. Het KNGF bepleitte daarom al enige tijd ook doorverwijzing door de huisarts mogelijk te maken.

Verbetering regeling
Op beide punten past de minister de Regeling Paramedische Herstelzorg na advies van het Zorginstituut nu aan. Eerder nam de Tweede Kamer al een motie aan waarin de minister werd verzocht de regeling aan te passen. Ook daaraan komt de minister hiermee tegemoet. De viermaandentermijn waarbinnen patiënten moeten zijn verwezen naar de fysiotherapeut wordt verlengd tot zes maanden. En een verwijzing door de huisarts is vanaf 1 juli voldoende om na zes maanden behandeling voor verlenging met nogmaals zes maanden in aanmerking te komen.