kngf---selectie---lr--018--mcklin-fotografie.jpg
24 juni 2021

Onderzoek KNGF: Ex-Covidpatiënten lopen te lang door met klachten

Uit KNGF-onderzoek blijkt dat veel ex-Covidpatiënten zich te laat melden om voor de zogenaamde Paramedische Herstelzorgregeling in aanmerking te komen.

Ruim 2100 fysiotherapeuten vulden de enquête in, waardoor -met grote dank aan hen- een betrouwbaar beeld kon worden gegeven. De Paramedische Herstelzorgregeling vergoedt kosten voor herstelzorg -in de meeste gevallen door een fysiotherapeut- tijdelijk vanuit de basisverzekering. De reden dat patiënten zich te laat melden bij de fysiotherapeut, zo blijkt uit het KNGF-onderzoek, is dat zij vaak denken dat de klachten vanzelf zullen verdwijnen, of doordat zij aanvankelijk geen klachten hebben die zich na enkele weken alsnog openbaren. Dat laatste toont ook het onvoorspelbare verloop van het herstel na Covid aan.

Minister Tamara van Ark maakte eind vorige week bekend dat de regeling Paramedische Herstelzorg voor ex-Covidpatiënten met een jaar verlengd wordt. Daarnaast liet zij weten dat patiënten zes maanden (in plaats van vier maanden) de tijd krijgen om zich voor hulp te melden en een verwijzing van een huisarts volstaat om voor een tweede termijn van zes maanden vergoede paramedische zorg in aanmerking te komen. Het KNGF, dat al enkele weken geleden pleitte voor deze aanpassingen, is verheugd dat de regeling nu is verruimd.

Samenvatting onderzoeksrapport herstelzorg fysiotherapie

Het KNGF-onderzoeksrapport dat is gebaseerd op cijfers uit de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en een enquête onder ruim 1900 fysiotherapeuten, toont aan dat de zorg voor (ex) Covid patiënten zich -juist nu de ziekenhuizen steeds minder worden belast- massaal verplaatst naar de fysiotherapiepraktijken. De toename van het aantal door fysiotherapeuten behandelde patiënten (inmiddels meer dan 80.000) is het grootst in de leeftijdscategorie 50-59 jaar. Echter, ook jongere leeftijdscategorieën houden na een Covid-infectie last van (vaak ernstige) klachten en zijn daarvoor onder behandeling bij een fysiotherapeut. Zij maken ongeveer 20% van het totaal uit. Gemeten over alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigen vrouwen 64% van de herstelzorgpatiënten en mannen 36%. De totale tijd die ex-Covidpatienten bij fysiotherapeuten in behandeling zijn kan, bij een gemiddelde van ongeveer 140 dagen, oplopen tot ruim 200 dagen. Daarbij is vaak sprake van een behandelfrequentie van twee keer per week.

De meeste patiënten (64%) die worden behandeld door een fysiotherapeut hebben thuis een Covid-infectie doorgemaakt.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.