gesprek-met-fysiotherapeut.png
26 juli 2021

Het PRECISIE project: de eerste testen met KomPas+ in de praktijk

Voor het ontwikkelen van persoonsgerichte zorg voor personen met Claudicatio Intermittens (CI) startten KNGF, IQ healthcare, Chronisch ZorgNet, VvOCM en Harteraad in januari 2021 het PRECISIE project.

Een onderdeel hiervan is het ontwikkelen van KomPas+, het vervolg op KomPas. ‘Waar fysiotherapeuten met KomPas een persoonlijke voorspelling kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt, ontwikkelen we KomPas+ zodat fysiotherapeuten samen met de patiënt kunnen beslissen.’ KomPas+ biedt bijvoorbeeld handvatten om een concreet plan op te stellen en geeft tips om het gesprek met de patiënt aan te gaan over behandeldoelen en het -plan.

De eerste maanden zijn we bezig geweest met het bedenken en uitwerken van verschillende ideeën voor KomPas+. Hierbij zijn verschillende therapeuten benaderd om mee te denken. Inmiddels is een eerste mijlpaal bereikt: het ontwerp voor KomPas+ is in grote lijnen gereed waardoor het getest kan worden in de praktijk! Dit betekent dat therapeuten KomPas+ samen met patiënten gaan gebruiken. Met de informatie uit deze testsessies wordt het ontwerp verder verbeterd, zodat KomPas+ uiteindelijk zo goed mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk. Begin 2022 kan het daadwerkelijk in gebruik worden genomen. Vervolgens richten we ons met het PRECISIE project op de evaluatie van het gebruik van KomPas+ in de praktijk en de update van de bestaande KNGF-richtlijn SPAV. Deze update wordt deels gebaseerd op geleerde lessen vanuit de implementatie en evaluatie van KomPas+. Op die manier streven we persoonsgerichte en participatieve zorg na voor personen met CI, met in het hart de evidence-based richtlijn.