poppetjes-samenwerken---formaat-website.jpg
06 januari 2021

Paramedie aan de slag met gegevensuitwisseling

Vandaag publiceert Nictiz het onderzoeksrapport ‘ICT-landschap paramedische zorg’ over de gegevensuitwisseling van- en naar paramedici. De partijen uit het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg (KNGF, EN, NVD, NVH, NVLF, VvOCM, SKF, de Patiëntenfederatie, VWS en ZN) gaven opdracht tot het uitvoeren van dit onderzoek.

Gegevensuitwisseling nog niet op orde
Nictiz concludeert dat veel gegevensuitwisseling nog niet uniform en gestructureerd verloopt. Medische informatie die nodig is voor de behandeling ontbreekt regelmatig en extra handelingen moeten per patiënt handmatig ingevoerd worden in het EPD. Dit vergroot de kans op fouten en zorgt voor administratieve lasten. Het ontbreekt individuele praktijken aan de inkoopmacht, financiering en expertise om hier verandering in te brengen.

Hoe verder?
Met de uitkomsten gaan de partijen aan de slag om de gegevensuitwisseling in de sector te verbeteren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg, de juiste zorg op de juiste plek en zorgt voor minder administratieve lasten. Daarbij is aandacht voor uitwisseling tussen zorgverleners, en tussen zorgverleners en de patiënt. Partijen willen aan de slag om de richtlijn uitwisseling huisarts-specialist-paramedicus te implementeren zodra deze gereed is.

Lees het onderzoeksrapport ‘ICT-landschap paramedische zorg’

Voor het onderzoek interviewde Nictiz 11 zorgverleners (diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, huidtherapeuten en oefentherapeuten) en 9 EPD leveranciers uit de paramedie. De resultaten zijn getoetst aan de ervaringen van branchepartijen.