overleg-teams---vector-formaat-website.jpg
26 januari 2021

Opgave definitieve omzetderving bij UWV

Fysiotherapeuten die naast de continuïteitsbijdrage (CB) ook een NOW hebben aangevraagd, zijn afgelopen november door het UWV benaderd om een definitieve omzetderving op te geven.

 De deadline hiervoor is afhankelijk van de hoogte van de NOW subsidie. Voor bedragen onder de €100.000 is dit 24 maart en voor bedragen daarboven 30 juni. Meer informatie vind je op de pagina van het UWV.

CB als omzet meenemen
In deze berekening moet de CB als omzet worden meegenomen. De omzet is alleen nog onduidelijk omdat de eindafrekening van de CB pas in de zomer van 2021 zal plaatsvinden. Wij hebben daarom bij het UWV aangegeven dat een accurate inschatting van de omzetderving op dit moment voor veel fysiotherapeuten nog niet mogelijk is.

Het UWV zoekt momenteel samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar een oplossing. Naar verwachting zullen zij voor het eind van deze maand met een oplossing komen, die wij daarna direct met jullie zullen delen.