financieel_shutterstock.jpg
09 februari 2021

Vaststelling NOW1 en de eindafrekening van de CB

Zoals wij eerder meldden moeten praktijken die de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 1 (NOW 1) hebben aangevraagd vóór 24 maart hun definitieve omzetderving doorgeven aan het UWV.

Voor praktijken die ook de continuïteitsbijdrage (CB) hebben aangevraagd is dit niet mogelijk omdat de CB pas in de zomer definitief wordt vastgesteld. Het UWV overlegt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of deze deadline kan worden verplaatst naar komend najaar. Het UWV verwacht dat hier in de komende weken een definitieve beslissing over genomen wordt.