kngf---selectie---lr--059--mcklin-fotografie.jpg
19 februari 2021

Het KNGF-Standpunt Beweegziekenhuizen: focus op bewegen

Het KNGF-standpunt Beweegziekenhuizen helpt fysiotherapeuten om het ziekenhuis waar zij werken te transformeren naar een ‘Beweegziekenhuis’.

Tijdens een ziekenhuisopname liggen patiënten gemiddeld meer dan 80% van de tijd in bed, ook als daar geen aanleiding voor is. Ze zijn dan fysiek inactief, dat is niet nodig en leidt tot een afname in onder andere spierkracht, heeft invloed op het dagelijks functioneren en zelfstandigheid: ziekenhuisopname-gerelateerde schade. Het KNGF-standpunt Beweegziekenhuizen helpt fysiotherapeuten om het ziekenhuis waar zij werken te transformeren naar een ‘Beweegziekenhuis’. Een ziekenhuis waar patiënten een zo goed mogelijk beweegniveau hebben bij ontslag.

Verminderen inactiviteit
De afgelopen tien jaar zijn zowel in Nederland als daarbuiten initiatieven ontplooid die tot doel hadden deze inactiviteit te verminderen met, doorgaans, als focus het voorkomen van onnodige bedrust en fysieke inactiviteit en de negatieve effecten daarvan op het fysiek en mentaal functioneren van patiënten. Interventies die binnen deze initiatieven ingezet worden, kunnen primair gericht zijn op personen (bijvoorbeeld kennis en/of vaardigheden), maar ze kunnen ook gericht zijn op materialen of op de omgeving, bijvoorbeeld het aanpassen van de inrichting of bouw van het ziekenhuis om zo meer beweging uit te lokken.

Expertgroep beweegziekenhuizen
Om in Nederland te komen tot een gezamenlijke aanpak is de ‘Expertgroep beweegziekenhuizen’ opgericht door de voorlopers op dit gebied. Binnen deze expertgroep is veel praktische en wetenschappelijke kennis over het verminderen FysioWijzer van onnodige fysieke inactiviteit en de iatrogene schade die aan inactiviteit is gekoppeld. De expertgroep heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) de cursus ‘Beweegziekenhuizen’ ontwikkeld. Tijdens de cursus bleek de behoefte te bestaan aan een praktijkgericht document met handvatten en aanbevelingen voor fysiotherapeuten om het ziekenhuis waarin zij werken te transformeren naar een beweegziekenhuis. Deze behoefte heeft geleid tot de ontwikkeling van het ‘Standpunt Beweegziekenhuizen’ door een werkgroep vanuit het programma ‘Intramuraal’ van het KNGF. Het standpunt berust op wetenschappelijke inzichten (evidence-based), gecombineerd met praktijkinformatie en opinies van fysiotherapeuten (best-practice).

Ontwikkeling van het standpunt
Het KNGF-standpunt Beweegziekenhuizen is ontwikkeld volgens de methodiek van Bowes et al. Hierbij is in zes stappen middels systematisch literatuuronderzoek en interviews met projectleiders uit Nederlandse ziekenhuizen toegewerktnaar een definitief standpunt.

Inhoud van het standpunt

Het standpunt bestaat uit vier delen:

  • Deel 1 (achtergrond): bevat wetenschappelijke onderbouwing en informatie over de consequenties van inactiviteit en de meerwaarde van beweegziekenhuisprojecten.
  • Deel 2 (project): helpt mensen om hun eigen beweegziekenhuisproject op te zetten. Het geeft onder andere informatie over hoe je een project opzet (incl. format projectplan), welke mensen betrokken moeten worden, hoe je de financiën regelt en hoe je haalbare doelen stelt.
  • Deel 3 (interventies): geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke interventies en voor welke domeinen en doelen deze interventies ingezet kunnen worden.
  • Deel 4 (implementatie en borging): gaat in op de vraag hoe je kunt zorgen dat je project ook op langere termijn succesvol en zichtbaar blijft binnen jouw ziekenhuis en hoe je goed en betekenisvol kan evalueren en opschalen.

Meld je aan voor ons webinar Beweegziekenhuizen! 
Tijdens het webinar vertellen we over de inhoud van het standpunt. We geven toelichting op de beschreven interventies en de implementatie en borging van deze interventies. 

Het KNGF-standpunt Beweegziekenhuizen en de bijbehorende factsheet is ontwikkeld door het KNGF (Rafael Brouwer, Bouwien Douwes) in samenwerking met onderzoekers (Emily Klooster, Thomas Hoogeboom) van IQ healthcare (Radboudumc). Met ondersteuning van de ‘Expertgroep Beweegziekenhuizen’, diverse projectleiders Beweegziekenhuizen uit Nederlandse ziekenhuizen en de NVZF.