corona.jpg
18 februari 2021

Fysiotherapeutische zorg voor patiënten onder druk

Uit verschillende ontwikkelingen maakt het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  (KNGF) op dat de fysiotherapeutische zorg voor patiënten binnen afzienbare tijd onder druk komt te staan. Door deze ontwikkelingen voorziet het KNGF binnen enkele maanden liquiditeitsproblemen in de fysiotherapie, hetgeen de continuïteit van zorg in gevaar kan brengen.

Instroom nieuwe patiënten loopt terug
Allereerst blijkt uit een survey onder KNGF-leden en cijfers van verschillende EPD-leveranciers dat de instroom van nieuwe patiënten bij fysiotherapiepraktijken in januari van dit jaar significant terugloopt. Gemiddeld is er 20% minder instroom dan in de maand januari van 2020. De dalende instroom van patiënten komt onder andere doordat operaties uitgesteld worden, mensen minder bewegen en sporten en daardoor minder blessures oplopen, en doordat patienten niet naar de fysiotherapeut gaan uit angst voor besmettingsgevaar. En dat terwijl juist in deze tijden van Corona bewegen zeer belangrijk is, met name voor mensen voor wie bewegen niet vanzelfsprekend is.

Extra kosten
Uit dezelfde ledenpeiling blijkt dat de meeste praktijken sinds de tweede lockdown in het najaar veel gebruik hebben moeten maken van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, brillen, schorten) en andere coronamaatregelen hebben moeten implementeren (looproutes, desinfectiemateriaal, spatschermen) om veilige en verantwoorde zorg aan patiënten te kunnen blijven verlenen. De kosten voor deze beschermingsmaatregelen lopen inmiddels fors op en worden nu door fysiotherapeuten uit eigen zak betaald. Het KNGF benadrukt dat fysiotherapeuten door gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en andere maatregelen veilig en verantwoord werken, waardoor het gevaar voor besmetting zeer gering is.

Terugvordering cb
Derde oorzaak van de dreigende liquiditeitsproblemen is het feit dat zorgverzekeraars sinds vorige maand zijn begonnen met het terugvorderen van (mogelijk) teveel ontvangen continuïteitsbijdragen.

Oproep aan zorgverzekeraars
Om op korte termijn de problemen het hoofd te kunnen bieden, roept het KNGF de zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland op om haast te maken met de uitvoering van de Corona-meerkostenregeling. Deze regeling voorziet in de vergoeding van meerkosten die door zorgverleners gemaakt zijn om gedurende de coronacrisis veilig en verantwoord zorg te kunnen verlenen aan hun patiënten. Zo komen we samen gezond en beweeglijk door deze crisis.