poppetjes-samenwerken---formaat-website.jpg
30 december 2021

Motie zorgsalarissen: stand van zaken

Wij hebben eerder deze maand bericht over de uitvoering van de motie zorgsalarissen die is aangenomen in de Tweede Kamer.

De motie
Bekijk hier ons bericht van 2 december over het extra salaris voor zorgpersoneel. 

Zilveren Kruis en Eno
Zilveren Kruis en Eno hebben begin december gecommuniceerd dat zij een opslag van 1,13% op de loonkostencomponent van het tarief gaan bieden. Dit betekent dat de tarieven 2022 met ongeveer 0,8% stijgen ten opzichte van de eerder gecommuniceerde tarieven. Dit geldt zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering. De GLI-tarieven worden door de NZa op dezelfde manier verhoogd.

A.s.r., Caresq, Menzis en VGZ 
Later in december hebben ook a.s.r., Caresq, Menzis en VGZ bekend gemaakt hoe zij de motie uit gaan voeren, namelijk op dezelfde manier als Zilveren Kruis en Eno. 

DSW, ONVZ en CZ

DSW en ONVZ melden dat de motie al verwerkt is in de gepubliceerde tarieven voor 2022. CZ heeft eind december bekend gemaakt dat ook zij 1,13% doorberekenen in de looncomponent. 

Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid meldt dat zij de motie niet verwerkt. 

Reactie KNGF

Wij zijn tevreden dat het overgrote deel van de verzekeraars volledig uitvoering geeft aan de motie. Dit is een waardering voor het vele (extra) werk dat fysiotherapeuten in de COVID-19-pandemie doen. Deze waardering staat los van de stelling van het KNGF dat de tarieven nu verre van kostendekkend zijn. We zijn met het ministerie en toezichthouders in gesprek over de keuze van Zorg en Zekerheid, die geen uitvoering geeft aan wat de Tweede Kamer heeft gevraagd en wat ZN heeft bericht.

We krijgen vragen over de motie. Hieronder lees je de twee vaakst gestelde vragen, en de antwoorden.

Wie betaalt de verhoging van de zorgsalarissen?
De verhoging van 675 miljoen van VWS is bedoeld voor zorg die betaald wordt uit de basisverzekering. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de overheid (via de risicoverevening) én vanuit de premie voor de basisverzekering. De overheid voegt 675 miljoen toe aan de risicoverevening. Zorgverzekeraars betalen dus mee voor het deel dat via de premie wordt gefinancierd. De zorg in de aanvullende verzekering (AV) wordt volledig gefinancierd vanuit de premie voor de AV. De politiek heeft daar geen invloed op. Omdat fysiotherapie grotendeels in de AV zit, betalen zorgverzekeraars het overgrote deel van de verhoging van de zorgsalarissen in de fysiotherapie. Dat gebaar waarderen we!

Is de verhoging eenmalig of structureel?
Structureel: verzekeraars worden elk jaar gecompenseerd en fysiotherapeuten moeten dit ook structureel terugzien in hun salaris. Hoe verzekeraars dit verwerken in de tarieven kan overigens jaarlijks variëren.