kngf---selectie---lr--090--mcklin-fotografie.jpg
28 december 2021

KNGF neemt KABIZ-registratie ‘leefstijlcoach’ over en start herregistratie

Het KNGF-bestuur heeft besloten om de registratiemogelijkheden voor fysiotherapeuten die zich bezighouden met leefstijlcoaching te verruimen.

Fysiotherapeuten die momenteel in het KABIZ-register geregistreerd staan als leefstijlcoach en beschikken over een individuele registratie in KRF, SKF of het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, kunnen zich nu ook bij het KNGF en SKF laten registeren als ‘fysiotherapeut-leefstijlcoach’. Deze registratie wordt voor het uitvoeren van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) erkend door alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ.
 
Daarnaast heeft het KNGF besloten dat er voor alle geregistreerde fysiotherapeut-leefstijlcoaches een herregistratiebeleid gaat gelden. Dit beleid gaat in per 1 januari 2022 en omvat een scholings- en werkervaringsnorm. Met het opnemen van deze herregistratie dragen we bij aan de kwaliteit van de individuele fysiotherapeut-leefstijlcoaches en maken we deze kwaliteit transparant voor stakeholders. Wat houdt het herregistratiebeleid in?

  • Per periode van 5 jaar vragen we om 30 scholingspunten (KNGF) / kwaliteitsuren (SKF).
  • De werkervaringsnorm is vastgesteld op het begeleiden van minimaal 1 GLI-groep per jaar.

Meer informatie over het herregistratiebeleid volgt in de eerste maanden van 2022. Bij vragen kun je terecht bij Roy Jansen (r.jansen@kngf.nl) of Wouter van der Linden (w.vanderlinden@kngf.nl).