rekenmachine-met-geld.png
13 januari 2022

KNGF en KRF-facturen later dan normaal

De facturen voor de contributie van het KNGF en de registerkosten van KRF NL komen na de eerstvolgende ALV.

In de afgelopen ALV hebben we aangekondigd dat de tarieven van zowel de registers als de contributie veranderen in 2022. We streven ernaar het totaalbedrag van het KNGF lidmaatschap plus de kosten van het individuele register nagenoeg gelijk te houden. De nieuwe registertarieven zijn inmiddels vastgesteld en gepubliceerd. Het ledenvoordeel op het individuele register voor KNGF leden vervalt in de nieuwe tariefstructuur. Om het wegvallen van dit voordeel te compenseren, worden de contributietarieven een stuk lager. Deze nieuwe contributietarieven worden in de eerstvolgende ALV (huidige planning 6 april 2022) aan de leden ter vaststelling voorgelegd. Daarna worden de facturen verzonden.   
 
Facturen die wel gewoon in januari verstuurd worden zijn de facturen van de beroepsinhoudelijke verenigingen, IOF-facturen, Klachtenregeling facturen en de facturen van de werkgeversvereniging WVF