kngf---selectie---lr--023--mcklin-fotografie.jpg
30 december 2021

Handreiking Wtza

Al eerder heb je berichten kunnen lezen in onder andere de Fysio E-nieuws en op onze website, over het feit dat de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022 in werking treedt. 

Zorgaanbieders moeten aan deze nieuwe wet voldoen en dat brengt verplichtingen met zich mee voor fysiotherapiepraktijken.
 
Samengevat legt de Wtza de volgende nieuwe verplichtingen op aan zorgaanbieders:

  • Een meldplicht (alle zorgaanbieders; check of je goed vermeld staat in het Landelijk Register Zorgaanbieders, LRZa. Controleer ook je gegevens bij de KvK en/of het AGB-register; die gegevens neemt het LRZa over)
  • Een vergunningsplicht (vanaf 11 zorgverleners)
  • Jaarverantwoording
  • Regels voor intern toezicht (vanaf 26 zorgverleners: toezichthouder aanstellen)
  • Regels voor een transparante financiële bedrijfsvoering

Aan welke van deze verplichtingen je moet voldoen hangt af van de omvang van je praktijk en de rechtsvorm daarvan. Ook ZZP’ers moeten in sommige gevallen aan bepaalde verplichtingen voldoen. Je leest er hier meer over. 
 
Om je door de regels en verplichtingen heen te leiden heeft het KNGF speciaal voor haar leden een handreiking gemaakt die je bij de documenten op deze pagina kunt downloaden. We raden je met klem aan om deze goed door te nemen en ervoor te zorgen dat je de nodige maatregelen neemt.
 
Mocht je naar aanleiding van deze handreiking vragen hebben, dan kun je contact opnemen met KNGF ledenvoorlichting: 033-467 29 29. Mailen kan ook: ledenvoorlichting@kngf.nl.

Standpunt KNGF
Het KNGF heeft zich samen met de Eerstelijns coalitie afgelopen jaren succesvol verzet tegen een deel van de administratieve lasten die VWS nu oplegt. Zo is de verplichte accountantsverklaring voor veel fysiotherapiepraktijken geschrapt. Helaas komen er nieuwe administratieve lasten bij. Het KNGF is hier principieel op tegen en blijft hier tegen strijden samen met de Eerstelijns Coalitie. We blijven ons dus verzetten tegen de verplichting van een jaarlijkse verantwoording in deze vorm.
 
Kortom, geen leuk bericht, maar wel een belangrijk bericht, omdat je per 1 januari aan deze wet moet voldoen. We houden je op de hoogte van de resultaten van ons verzet.