rekenmachine-met-geld.png
02 december 2021

Extra salaris voor zorgpersoneel

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor zorgsalarissen, verhogen verzekeraars de tarieven in de paramedische zorg.

Het doel is om dit extra geld terecht te laten komen bij zorgmedewerkers. Het staat elke verzekeraar vrij om zelf te bepalen hoe zij de tarieven verhogen (de NZa houdt er toezicht op dat dit op een correcte manier gebeurt).

Tarieven Zilveren Kruis en ENO 

Zilveren Kruis en Eno hebben inmiddels bekend gemaakt hoe zij hun tarieven verhogen. Beide doen dit door 1,13% door te berekenen in de looncomponent (OVA) van de tarieven fysiotherapie. De toelichting van Zilveren Kruis staat hier en die van Eno staat hier. Dit betekent dat het tarief voor code 1000 van Zilveren Kruis € 32,05 wordt (was € 31,80) en van Eno € 31,77 (was € 31,53).
 
Wij willen hier wel bij aangeven dat er sprake is van een tariefverhoging, maar die wordt bekostigd vanuit de overheid. De tarieven voor de basisovereenkomst zijn bij beide verzekeraars nog niet kostendekkend, en bij Eno zijn er twee overeenkomsten i.p.v. drie. Daardoor zijn er praktijkhouders met tariefdalingen ten opzichte van 2021.

Goed om te weten: De sluitingsdatum voor het ondertekenen van het contract met ENO was 1 november 2021. Dat is door de verhoging van de tarieven verzet naar 15 december 2021. 

De andere acht verzekeraars zijn nog bezig met dit traject. De verwachting is dat dit de komende weken duidelijk wordt. We houden jullie via de special FEN op de hoogte. 

NB: De gewijzigde tarieven moeten nog doorgevoerd worden in Vecozo. Op dit moment is nog niet te voorspellen wanneer dit klaar is.