15 december 2021

Coalitieakkoord: meerwaarde fysiotherapie beter benutten

Het KNGF ziet duidelijke aanknopingspunten in het akkoord.

Het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ biedt ruimte om de meerwaarde van fysiotherapie beter te benutten. 

Met de keuzes voor het richten op preventie, het stimuleren van gezond leven en het regelen van passende zorg dichtbij de patiënt, ligt de inzet van de fysiotherapeut zeer voor de hand.

In het akkoord wordt een heldere keuze gemaakt voor passende zorg. De vier coalitiepartijen kiezen voor zorg die gericht is op gezondheid, het functioneren van mensen en kwaliteit van leven. Zorg die samen met patiënt en professional tot stand komt en op de juiste plek geleverd wordt. Het toekomstige kabinet geeft daar concreet invulling aan door te kiezen voor: ‘het verbeteren en verbreden van de toets op het 'basispakket' op basis van een kader voor passende zorg.’ Dat is in lijn met het, onlangs gepresenteerde, plan van aanpak ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’. Het KNGF juicht deze ontwikkeling van harte toe.

Het KNGF kijkt uit naar samenwerking met het toekomstig kabinet waarin we gezamenlijk de meerwaarde van fysiotherapie benutten en vertalen naar de vergoedingen vanuit het basispakket. Bredere inzet van fysiotherapie kan veel bijdragen aan de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren van mensen en kan in veel gevallen meer belastende en duurdere zorg voorkomen. De opgave van het KNGF en het toekomstige kabinet is om gezamenlijk, in het belang van patiënt en samenleving, substitutie en prehabilitatie op gang te brengen.