28 december 2021

Benoeming Leden Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid

De minister van VWS heeft 1 december de nieuwe leden van de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (her)benoemd.

Deze commissie adviseert de minister over individuele aanvragen van zorgverleners die met een buitenlands diploma in Nederland aan de slag willen. De commissie geeft advies over het erkennen van de buitenlandse diploma’s in het kader van de Wet BIG.
 
Het KNGF heeft 4 leden voorgedragen als vertegenwoordiging van de beroepsuitoefening fysiotherapie. Zij zijn op persoonlijke titel voor een periode van vier jaar benoemd, zie hier het benoemingsbesluit.
 
Ken jij een fysiotherapeut die zijn buitenlandse diploma wil laten erkennen? Er zijn (online) spreekuren waarin vragen over het proces direct aan het team Erkenning Buitenlands Diploma van het CIBG gesteld kunnen worden. Zie deze link voor meer informatie