03 december 2021

Bekijk de KNGF-begroting en stem!

Op de komende ALV van het KNGF (8/12) staat ook de begroting van het KNGF op de agenda. Een belangrijk stuk, omdat het daarin gaat over de besteding van geld dat leden via de contributie hebben opgebracht.

De begroting hoort bij het KNGF Jaarplan 2022 dat ook aan de leden ter goedkeuring wordt voorgelegd. Kortom, wat doet het KNGF met de contributie van leden? Welke projecten worden ermee gefinancierd? Welke nieuwe uitgaven doet het KNGF en waarom? En, niet onbelangrijk; zijn de leden het eens met het patroon van inkomsten en uitgaven? Of anders gezegd: hoe staat jouw beroepsvereniging er financieel eigenlijk voor?
Het zijn zo maar wat vragen die het noodzakelijk maken dat leden de begroting van het KNGF bestuderen. Er vragen over stellen. En er uiteindelijk mee instemmen, natuurlijk.
Jouw stem bij de komende ALV gaat dus ook over de besteding van jouw contributie en die van je collega’s.

Exclusief samengaan met SKF
Bij het opstellen van deze begroting zijn de financiële consequenties van het samengaan van SKF en KNGF nog niet helemaal uitgekristalliseerd. In het voorjaar van 2022 wordt daarom een extra Algemene Ledenvergadering belegd waarin de definitieve begroting en contributie 2022 inclusief samengaan met SKF ter vaststelling wordt gepresenteerd.

Uitgangspunt blijft dat de leden van het KNGF voor registratie in het individueel register en verenigingscontributie in totaal niet meer zullen betalen dan in 2021.

De contributiefacturen van het KNGF voor het jaar 2022 zullen na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering worden verzonden.

Heb je vragen over de ALV?
Meld je dan aan voor het online vragenuurtje op 6 december. Je kunt je vraag ook (t/m 7 december) mailen aan bestuur@kngf.nl.
Je kunt nu al stemmen op de voorgenomen besluiten van de ALV op 8 december. Daarvoor heb je inmiddels een persoonlijke stemcode ontvangen. Je kunt ook tijdens de ALV stemmen, natuurlijk.

Aanmelden voor de ALV gaat eenvoudig via deze link
Daadwerkelijke deelname aan de ALV levert je 1 accreditatiepunt op in het beroepsgerelateerde deel.

Je vindt de vergaderstukken hier.