achter-computer-formaat-website.jpg
27 augustus 2021

Tariefontwikkeling VGZ onbegrijpelijk en zeer teleurstellend

VGZ verhoogt het tarief van overeenkomst Basis niet ten opzichte van 2021. Ook vindt geen verhoging met de verwachte inflatiecorrectie plaats.

De tarieven voor de overeenkomsten Generiek B en Generiek A worden met 2,1% verhoogd. Dit is in lijn met de verwachte inflatiecorrectie. Het tarief voor de overeenkomst Intensief wordt met 4% verhoogd. Onbegrijpelijk en zeer teleurstellend, is de mening van het KNGF.

Met het bevriezen van het tarief (d.w.z. zelfs geen toepassing van de verwachte inflatiecorrectie) voor de overeenkomst Basis dwingt VGZ deze groep fysiotherapeuten meer en meer onder kostprijsniveau te werken. De verhoging van de tarieven voor overeenkomsten Generiek B en A met de verwachte inflatiecorrectie, dicht het gat tussen de werkelijke kosten en de door VGZ gehanteerde tarieven niet. Voor de overeenkomst Intensief is de verhoging te laag om dit gat te dichten en deze overeenkomst is niet voor elke praktijk af te sluiten.

Deze tariefontwikkeling van VGZ is niet in lijn met de constructieve gesprekken die gevoerd zijn naar aanleiding van het gezamenlijke kostprijs- en kostenonderzoek. Het KNGF bestuur vindt dat onbegrijpelijk. De kwaliteitsontwikkeling komt hierdoor verder onder druk te staan en een betaalbare CAO raakt verder uit het zicht. Er is inmiddels contact gelegd op het hoogste bestuursniveau van VGZ hierover.

VGZ geeft als reden voor deze tariefontwikkeling dat zij doelmatigheid en Good Practices belangrijk vindt. Vanuit dat perspectief kiest VGZ de tarieven het meest te verhogen bij de overeenkomst Intensief, maar ook dit tarief blijft uiteindelijk ver achter bij de werkelijke kostprijs. Zo wil VGZ fysiotherapeuten stimuleren meer met Good Practices te werken.

Ook het KNGF vindt kwaliteit en doelmatigheid van zorg belangrijk. Het KNGF is van mening dat daar een kostendekkend tarief tegenover hoort te staan. Met de tarieven die VGZ voor 2022 hanteert is hiervan geen sprake in het licht van de uitkomsten van het kostenonderzoek.