24 augustus 2021

Aanspraken COPD bij herindicatie. Antwoord op veelgestelde vragen

Via social media ontvingen we diverse vragen over aanspraken (aantal behandelingen) voor COPD-patiënten die in een andere categorie (gaan) vallen gedurende een behandeljaar. We toetsten de antwoorden bij Zorginstituut Nederland.

Mag de fysiotherapeut de (her)indicatie stellen of moet de arts dat doen?
De fysiotherapeut mag zelf indiceren en op basis van de criteria in het stroomschema bepalen in welke categorie aanspraken zijn patiënt valt.

Begint na een ziekenhuisopname wegens een longaanval van een patiënt die al in behandeling is de aanspraak opnieuw?
Nee, de patiënt heeft recht op het aantal behandelingen vanaf het begin van de periode dat hij al in behandeling is, tenzij hij als gevolg van de ziekenhuisopname/longaanval in een zwaardere categorie terecht komt, waarvoor een hoger aantal behandelingen geldt. (zie ook de vraag hieronder over herindiceren).

Wanneer moet ik de patiënt herindiceren als zijn status verbetert? En vanaf wanneer geldt dan het nieuwe aantal behandelingen waar aanspraak op is.
Dit zal eigenlijk altijd aan het einde van een behandeljaar zijn en vanaf dat moment geldt het nieuwe (eventueel lagere) aantal behandelingen.

Wanneer moet ik de patiënt herindiceren als zijn situatie verslechtert?
Als gedurende een behandeljaar verslechtering optreedt waardoor de patiënt in  een zwaardere categorie met een hoger aantal behandelingen valt (dus van A of B1 naar B2, C of D), geldt dat hogere aantal voor de rest van het behandeljaar onder aftrek van de behandelingen dat gedurende dat behandeljaar al was gegeven.

Voorbeeld
Als de ziekenhuisopname betekent dat patiënt van categorie A of B1 naar B2, C of D gaat, dan wordt de aanspraak opgeschaald. In het eerste behandeljaar resteren dan 70 behandelingen minus aantal reeds verstrekte behandelingen, in een vervolgbehandeljaar 52 behandelingen minus aantal reeds verstrekte behandelingen. Als patiënt al in B2, C of D zat, of van B2 naar C of van CC naar D gaat, blijft de aanspraak ongewijzigd.