financieel_shutterstock.jpg
13 april 2021

Loket aanvraag meerkostenbijdrage ZN geopend

Vanaf vandaag kan via Vecozo de meerkostenbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) worden aangevraagd. Het loket is geopend van 13 april tot en met 11 mei. Zoals bekend kunnen ook fysiotherapeuten zonder contract met zorgverzekeraars een aanvraag indienen. Je dient daarvoor wel – net als voor de CB – een betaalovereenkomst aan te gaan. Deze schriftelijke overeenkomst is juridisch nodig om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding en volgt uit de NZa beleidsregel ‘continuïteitsbijdrage en meerkosten’.

Percentage
Het percentage van de meerkostenbijdrage is gebaseerd op een inschatting van de gemaakte meerkosten per voltijds zorgmedewerker (Fte). Hoewel de vergoedingspercentages van de meerkostenbijdrage per type zorg verschillen, waren volgens ZN de inschattingen van de gemaakte kosten per Fte vergelijkbaar. Een groot deel van de verschillen is dus verklaarbaar door het verschil in omzet (uit de vergoede zorg).

Onderaannemer
Als je zorg levert als onderaannemer, bijvoorbeeld de GLI die is gecontracteerd via zorggroepen, dan moet je voor dat deel in gesprek met de hoofdaannemer. In het geval van de GLI kan de hoofdaannemer een aanvraag indienen voor de meerkostenregeling.

Meer inzicht
Wij hebben samen met Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Paramedische Platform Nederland bij ZN gepleit voor meer inzicht in de bedragen per zorgsoort en de data waarop die gebaseerd zijn. Zodra we hier meer over weten publiceren we dat in de FEN en op onze website.   

Veel van de vragen en antwoorden over de aanvraagprocedure en de totstandkoming van de regeling zijn terug te vinden op de Q&A van ZN en in de infograpic en andere documenten op de website van ZN.