corona.jpg
22 april 2021

Korting op inhaalzorg van de baan

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft gisteren op haar website een bericht geplaatst waarin wordt aangekondigd dat bij de vaststelling van de definitieve continuïteitsbijdrage, de zogenaamde inhaalzorg op ‘nul euro’ wordt gesteld.

Met andere woorden; zorg die in de tweede helft van 2020 is geleverd bóven de normomzet van 2019, wordt niet meer als ‘inhaalzorg’ aangemerkt, maar gewoon volledig vergoed. Daarmee is de korting die op deze zorg in het kader van de continuïteitsbijdrage van toepassing was (45% vergoeding i.p.v. 100%) komen te vervallen.

Positief bericht 
Eerder zorgde deze korting voor de nodige commotie en talloze vragen omtrent de manier waarop de omvang van de inhaalzorg kon worden vastgesteld. Het KNGF heeft daar destijds aandacht voor gevraagd. Met het positieve bericht van ZN is nu voldaan aan de wens van het KNGF en vele fysiotherapeuten.

Lees hier het bericht van ZN