16 januari 2020

Vragen aan minister over vergoeding fysiotherapie bij COPD

Al geruime tijd is er veel te doen rondom de vergoeding van fysiotherapie bij COPD.

Het KNGF zet zich ervoor in dat verzekerden aanspraak kunnen maken op de zorg waar zij recht op hebben. Onze inspanningen op dit punt sluiten aan bij de schriftelijke vragen die het Tweede Kamerlid Ploumen (PvdA) hierover gisteren stelde aan minister Bruins.

Ploumen wilde onder meer weten:

1. Waarom patiënten geen vergoeding voor fysiotherapie meer krijgen als zij in het voorgaande jaar geen antibiotica nodig hadden.

2. Of de minister de mening deelt dat oefeningen belangrijk zijn voor patiënten met COPD, verdere achteruitgang kunnen voorkomen en mede bepalend zijn voor hun kwaliteit van leven.

3. Wat het voor de zorgkosten betekent als een situatie van een patiënt met COPD verslechtert, wanneer er geen oefeningen gedaan kunnen worden.

4. Of de minister van mening is dat mensen die fysiotherapie nodig hebben, dat ook kunnen krijgen zonder daarvoor onredelijk financieel extra belast te worden.

De minister zal de vragen binnen drie weken beantwoorden.