toetsenbord-met-muis.png
25 juni 2020

Uitkomsten enquête over continuïteitsbijdrage

Van 16 tot 22 juni heeft het KNGF, via een enquête, praktijkhouders gevraagd om informatie over de continuïteitsbijdrage (hierna CB).

Wat hebben we onderzocht?

In de enquête hebben we gekeken naar het gebruik van de CB, de samenloop met overheidsregelingen, de mate van tevredenheid over de CB, het omzetverlies (nu en verwacht in de rest van het jaar) en naar personeelsverloop. Maar liefst 1312 fysiotherapeuten hebben de enquête ingevuld. Graag willen alle deelnemers bedanken! Door het grote aantal respondenten hebben wij een beter beeld gekregen van het gebruik van de CB en de verwachte omzet in de komende maanden. Dit helpt ons bij het voeren van gesprekken met onder meer de zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Omzet nog niet op oude niveau
Uit de enquête blijkt dat veel gecontracteerde fysiotherapeuten gebruikmaken van de CB (91%). Het omgekeerde geldt voor de niet-gecontracteerde fysiotherapeuten: hiervan heeft slechts 4% de CB aangevraagd. Ook toont de enquête aan dat de huidige omzet nog niet terug is op het oude niveau. Sterker nog, voor de meeste fysiotherapeuten is de omzet op dit moment nog slechts 60 – 80% van de omzet van vorig jaar. Voor de komende maanden verwachten fysiotherapeuten (gemiddeld genomen) dat de omzet in respectievelijk Q3 en Q4 niet verder oploopt dan tot 80% of 90% van vergelijkbare perioden in 2019. Wij brengen deze resultaten onder de aandacht van Zorgverzekeraars Nederland.

Tevredenheid maar ook zorgen
Circa twee derde van de fysiotherapeuten (63%) is redelijk tot zeer tevreden met de continuïteitsbijdrage. Datzelfde geldt voor de uitbetaling; ook daarover is het grootste deel van de fysiotherapeuten tevreden. Bij het merendeel van de fysiotherapeuten is de CB dus goed ontvangen. Maar er zijn ook zorgen. Veel fysiotherapeuten (63% - 69%) spreken hun zorg uit over de inhaalzorg. Ze maken zich zorgen over de duidelijkheid van de regeling en over de hoogte van de inhaalcorrectie. Hierover stuurden wij eerder een brief aan Zorgverzekeraars Nederland. Op 24 juni reageerde ZN hier positief op. Hierover lees je meer in dit nieuwsbericht