gesprek-fysiotherapeut.png
21 april 2020

Reactie KNGF t.a.v. inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021

Zorgverzekeraars besteden veel aandacht aan hun visie op de Juiste Zorg op de Juiste Plek, aan taakverschuiving en samenwerking. Het inkoopbeleid 2021 voor fysiotherapie laat echter zien dat dit nog niet concreet wordt.

Doelmatige zorg

We moeten helaas constateren dat de behandelindex nog steeds wordt gehanteerd en dat het ook nog steeds als afrekeninstrument wordt ingezet. Het KNGF heeft zich daar steeds duidelijk tegen uitgesproken en pleit voor vervanging door een resultaatindex. We blijven erop wijzen dat de bi leidt tot een ‘race to the bottom’ en dat dit instrument niet bijdraagt aan doelmatige zorg. Waar een enkele zorgverzekeraar aan die stellingname eerder gehoor gaf, blijven anderen ook in 2021 doorgaan met dit instrument als afrekeninstrument.

Kostprijsonderzoek
Zorgverzekeraars kiezen voor gedifferentieerde inkoop. Het KNGF stelt dat gedifferentieerde inkoop alleen aanvaardbaar is als het tarief voor een basiscontract gelijk is aan het resultaat van het kostprijsonderzoek, geïndexeerd naar 2021. We maken ons bovendien zorgen over de toegankelijkheid van netwerken binnen het inkoopbeleid.

Praktijkregister
Een toenemend aantal zorgverzekeraars stelt in registratie in een (onafhankelijk) praktijkregister expliciet als voorwaarde om in aanmerking te komen voor het hoogste contract. Het KNGF ziet in principe geen toegevoegde waarde in het voeren van een praktijkregister, maar kan zich voorstellen dat een stimulerende werkomgeving bijdraagt aan het functioneren van individuele fysiotherapeuten. Echter, een aanzienlijk aantal praktijkhouders ziet zich door het beleid van zorgverzekeraars gesteld voor de vraag waar zij zich kunnen laten registreren om voor zo’n contractvorm in aanmerking te komen. Daarom verkent het KNGF verschillende scenario’s om praktijken in staat te stellen om aan deze nieuwe contracteis te voldoen. We willen deze mogelijke beleidswijziging eerst toetsen aan de huidige ontwikkelingen in de zorg en de fysiotherapie, in het licht van de consequenties die de coronacrisis heeft.

Bekijk hier de analyses.