rekenmachine-met-geld.png
18 juni 2020

Patiëntenorganisaties vragen om betere vergoeding fysiotherapie

Ieder(in), KBO-PCOB en de Patiëntenfederatie Nederland vragen in een gezamenlijke brief aan de Tweede kamer om de vergoeding van fysiotherapie te verbeteren.

Algemeen Overleg TK

Ze willen dat het aantal behandelingen dat patiënten zelf moeten betalen verlaagd wordt naar 10 en vragen om een betere vergoeding van fysiotherapie bij de behandeling van (post) COVID- patiënten. De brief is bedoeld als input voor het Algemeen Overleg over pakketbeheer dat op 17 juni plaatsvond in de Vaste Commissie voor de Volksgezondheid. Uiteraard is het KNGF blij met het standpunt van de patiëntenorganisaties. De  minister heeft begin deze maand al aan de Tweede Kamer voorgesteld om de aanspraken fysiotherapie voor COPD patiënten te verbeteren. Ook heeft het KNGF op 10 juni in een brief aan de Tweede Kamer al aandacht gevraagd voor verbetering van de aanspraken voor COVID patiënten. Volgende week volgt meer nieuws over het verloop van het Algemeen Overleg en de besluiten die daaruit voortvloeien.

Lees de brief van de patiëntenorganisaties