kngf---selectie---lr--005--mcklin-fotografie---kopie.jpg
04 augustus 2020

Wet medezeggenschap cliënten zorgsector in werking

Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking getreden. Mede door de inzet van KNGF, hoeven kleinere fysiotherapiepraktijken niet te voldoen aan de Wmcz eisen. Fysiotherapiepraktijken waar meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben. Uiteraard helpen we je hierbij.

Stappenplan

Valt jouw praktijk onder deze regeling? We maakten een stappenplan hoe je een cliëntenraad kun... ...

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.