kngf---selectie---lr--005--mcklin-fotografie---kopie.jpg
20 oktober 2020

Nieuwe richtlijn Achilles tendinopathie: samenvatting & webinar

Er is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Achilles tendinopathie. Deze richtlijn bevat veel informatie die relevant is voor fysiotherapeuten.

Ontwikkeling richtlijn

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde samen sport- en huisartsen en een afvaardiging uit de wereld van de fysiotherapie, orthopedie en radiologie. Namens het KNGF en de NVFS vertegenwoordigde Edwin Visser de fysiotherapie in de werkgroep. 

Samenvatting 
Blessures aan de achillespees komen veel voor, zowel bij actieve sporters als inactieve personen. Mensen met deze klachten ervaren vaak geruime tijd beperkingen in hun bewegend functioneren. Vanuit de weging tussen evidentie, klinische expertise en patiĆ«ntvoorkeuren geeft de richtlijn aanbevelingen over risicofactoren en preventie, diagnostiek, type beeldvormend onderzoek, de behandeling van achilles tendinopathie en preventie van recidief. Deze informatie is buitengewoon relevant voor veel fysiotherapeuten. Daarom hebben wij de belangrijkste aanbevelingen uit deze richtlijn samengevat. Je vindt deze informatie en de richtlijn op het KNGF Kennisplatform

Webinar 
Het Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres vindt dit jaar online plaats. Hierbij wordt een avondsessie georganiseerd over de richtlijn Achilles tendinopathie. In deze sessie geven sportartsen Robert-Jan de Vos en Arco van der Vlist samen met fysiotherapeut Edwin Visser een toelichting op de belangrijkste aanbevelingen uit de nieuwe richtlijn. Ook fysiotherapeuten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze webinar; KNGF/NVFS-lid krijgen korting. De webinar vindt plaats op 8 december. Je kunt je hier inschrijven. Via deze link kun je je ook inschrijven voor een sessie over de elleboog; valgus extension overload.