corona.jpg
01 oktober 2020

Meerkostenbijdrage ZN samengevat

Vanmiddag heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een bericht geplaatst over de 'meerkostenbijdrage'. Deze regeling is bedoeld om zorgaanbieders tijdens de corona-epidemie tegemoet te komen in de kosten die zij maken om veilige patiëntenzorg te kunnen leveren.

Samenvatting regeling

Op Eucare na zullen alle zorgverzekeraars aan de regeling deelnemen. Het volledige bericht is terug te lezen op de website van ZN.

Voorwaarden
Net als de continuïteitsbijdrage (CB) is de meerkostenbijdrage vastgesteld voor een grote groep zorgverleners. Een aantal van de voorwaarden zijn vergelijkbaar met de CB, zoals een drempel van €50 per verzekeraarsconcern en een jaaromzet van maximaal €10 miljoen. Toch benadrukt ZN dat het om twee aparte regelingen gaat met aparte contractuele afspraken waarvoor apart aanvraag gedaan moet worden. 

Hoogte bijdrage
De hoogte van de bijdrage wordt berekend op basis van een percentage van de totale jaaromzet van 2020. De exacte percentages per beroepsgroep zullen pas in 2021 worden vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitval van zorg in 2020. Net als bij de CB zal een onafhankelijk bureau deze berekening verder uitwerken en uitvoeren. ZN schat vooralsnog in dat deze percentages tussen de 0,2% en 0,8% van de totale jaaromzet zullen vallen.

Het maakt voor de meerkostenbijdrage niet uit of je eerder al van de CB of andere rijksregelingen (zoals de NOW) gebruik hebt gemaakt. Wel is het belangrijk dat dezelfde kosten niet al bij de patiënt of zorgverzekeraar verhaald zijn.

De aanvraag
De meerkostenbijdrage kan vanaf begin 2021 worden aangevraagd. Via Vecozo zal dit, net als de CB, weer centraal worden geregeld. Ook niet-gecontracteerde fysiotherapeuten kunnen van de regeling gebruik maken.

Ook hoef je als praktijkhouder geen overzicht van de gemaakte kosten aan te leveren. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het nog vast te stellen percentage en de hoogte van de jaaromzet van 2020. Het gaat dus om een eenmalige bijdrage.

De bijdrage zal in 2021 worden uitgekeerd. Het exacte moment van uitbetaling is nog onbekend. Ook dit is per beroepsgroep verschillend en dat heeft deels te maken met het moment waarop de declaraties van 2020 door de zorgverzekeraars ontvangen en verwerkt zijn.

Vragen
Wij begrijpen dat er, ondanks dit bericht, nog vragen onbeantwoord blijven en dat dit voor je praktijk extra financiële onzekerheid betekent. Wij blijven met ZN in gesprek over de regeling, ook gelet op het mogelijke toenemende gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Benader ons voor vragen, maar houd ook de Fysio E-nieuws, de vragen en antwoorden op de website, en de website van ZN goed in de gaten. Nieuwe informatie wordt zo snel mogelijk op deze plekken met jullie gedeeld.