beeld-contract-tekenen.jpg
17 november 2020

Verrekening continuïteitsbijdrage

Zoals bekend is de continuïteitsbijdrage die fysiotherapiepraktijken tot nu toe hebben ontvangen een voorlopige bijdrage. Hierbij is gekeken naar de normomzet en de werkelijke omzet.

Zorgverzekeraars voeren op dit moment enkele checks uit of de voorlopige CB niet te hoog of te laag is geweest, zodat te grote correcties tijdens de eindafrekening (medio 2021) zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij grote verschillen kan er alvast een tussentijdse verrekening plaatsvinden. Je ontvangt hier dan vanzelf in de komende weken bericht over van betreffende verzekeraar. 

Zorgverzekeraars Nederland heeft in haar Q&A meer informatie gepubliceerd. Richt je met specifieke vragen over een tussentijdse verrekening eerst tot de zorgverzekeraar in kwestie. Mocht dit niet lukken, benader dan KNGF ledenvoorlichting.