beeld-contract-tekenen.jpg
19 november 2020

Voorzitters SKF en KNGF verkennen mogelijkheden van samenwerking

Voorzitters SKF en KNGF verkennen mogelijkheden van samenwerking

De afgelopen periode hebben de voorzitters van SKF en KNGF intensief en in goede sfeer overlegd over de perspectieven en mogelijkheden van versterking van de samenwerking ten behoeve van de beroepsgroep van fysiotherapeuten. Zij concluderen gezamenlijk dat de positie van de beroepsgroep fysiotherapie juist door samenwerking wordt versterkt door kwaliteitsborging en belangenbehartiging op gemeenschappelijke basis vorm te geven en uit te voeren.

De voorzitters zien nu al mogelijkheden om komende periode de samenwerking op uitvoerend niveau te intensiveren en de agenda’s op elkaar afstemmen. Uitgangspunt is dat kwaliteit en belangenbehartiging elkaar versterken. Goed kwaliteitsbeleid, geborgd in robuuste kwaliteitsregisters zorgt voor een solide basis onder de agenda van de belangenbehartiging. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden om op zorgvuldige wijze in te spelen op ontwikkelingen ten behoeve van de beroepsgroep fysiotherapie.
In afstemming met en raadpleging van hun achterbannen willen zij de komende weken verder werken aan de uitwerking van die samenwerking.