quickswcan.jpg
18 november 2020

QuickScan herstelzorg COVID-19

Deze week verscheen het ‘QuickScan-rapport COVID-19 herstelzorg, zorg en preventie’ in Nederland van de Long Alliantie Nederland (LAN).

De QuickScan biedt een overzicht van de te verwachten knelpunten en mogelijke oplossingen voor COVID-19 herstelzorg en hervatting van de reguliere zorgen. KNGF was actief betrokken bij de inventarisatie van deze knelpunten en de geleerde lessen in de afgelopen periode. De uitkomsten van het rapport betreffen de situatie van juli-september 2020, met een terugblik op de eerste coronagolf in maart. 

Op het KNGF Kennisplatform kun je terecht voor inhoudelijke en praktische informatie over (herstel)zorg van patiënten met COVID-19.