fysiotherapeut-op-ipad.png
04 augustus 2020

Meerkostenregeling fysiotherapie volgt in september

Zorgverzekeraars ondersteunen fysiotherapeuten tijdens en na de coronacrisis op drie punten: liquiditeit, continuïteit en meerkosten. De regelingen voor liquiditeit en continuïteit zijn dit voorjaar al gepubliceerd. De meerkostenregeling voor fysiotherapie volgt in september.

Vragen over continuïteitsbijdrage

Veel fysiotherapeuten maken gebruik van de regeling. Door de snelheid waarmee alles moest worden geregeld, zijn er ook onduidelijkheden. Het KNGF krijgt veel vragen binnen over de overzichten en betalingen. Dat geldt ook voor andere paramedische en eerstelijns zorgverleners. Wij hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevraagd om dit samen met ons goed in de gaten te houden en als het nodig is extra informatie te geven.

De meerkostenregeling
De meerkostenregeling is nog niet gepubliceerd. Afgelopen week was er wel nieuws over een regeling voor tandartsen en mondhygiënisten. Dat is echter een specifieke regeling die alleen voor de mondzorg geldt. De meerkostenregeling zelf, die in principe voor de gehele eerstelijnszorg geldt, wordt in september gepubliceerd. Wij hebben ZN gevraagd ons op de hoogte te houden van de voortgang en aangeboden mee te denken over deze regeling, vooral over de praktische uitvoerbaarheid.

Eerder hebben wij ZN al geïnformeerd over de meerkosten waar fysiotherapeuten mee geconfronteerd worden. In grote lijnen zijn dat vaste kosten zoals aerosolschermen, desinfectiezuilen/-punten en thermometers, doorlopende kosten zoals mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddelen en een aantal andere kosten zoals opleidingskosten, software voor beeldbellen en extra inspanningen van de praktijkhouder.