potlood-met-multiple-choice-vragen.png
30 juni 2020

Enquête: Leefstijl en niertransplantatie

Rondom een niertransplantatie ervaren patiënten regelmatig problemen op het gebied van leefstijl en revalidatie. Onder zowel patiënten als zorgverleners leeft een sterke wens om hier adequate begeleiding voor te realiseren, bij voorkeur in de omgeving van de patiënt zelf.

Regionale netwerken

Het landelijke ‘Leefstijl na Niertransplantatie’ samenwerkingsverband wilt aan deze wens gehoor geven door toe te werken naar regionale multidisciplinaire netwerken. Het landelijke samenwerkingsverband wordt gevormd door de 8 transplantatieziekenhuizen, de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

In het UMCG is in samenwerking met de fysiotherapie een enquête opgesteld om de ervaring, kennis, behoefte en interesse voor het begeleiden van niertransplantatie patienten onder eerstelijns fysiotherapeuten in kaart te brengen. Ook worden er enquêtes afgenomen bij niertransplantatie patiënten, eerstelijns diëtisten en leefstijlcoaches. De informatie die hieruit voortkomt is essentieel voor de vormgeving van de regionale netwerken. 

Hier kun je de enquête invullen

Heb je vragen over de enquête? Neem dan contact op met Jip van den Berg, coördinator van het landelijke samenwerkingsverband.