yogamat-en-halters---formaat-website.jpg
01 december 2020

CZ en VGZ beperken vrije zorgkeuze van patiënten die fysiotherapie nodig hebben

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is samen met talloze fysiotherapeuten onaangenaam verrast door het bericht dat zorgverzekeraars VGZ bij een aantal van haar labels de vergoeding voor ongecontracteerde fysiotherapie in de basisverzekering op 65% heeft gesteld.

CZ hanteert bij 2 van haar labels al jaren vergoedingspercentages van 60% en 65%. Voor de aanvullende verzekering is de vergoeding dit jaar zelfs op slechts 50% gesteld. Patiënten van ongecontracteerde fysiotherapeuten, die verzekerd zijn bij deze labels van CZ en VGZ, worden hiermee ernstig gedupeerd. De betrokken fysiotherapeuten zijn van tevoren niet over deze maatregel op de hoogte gebracht. Het KNGF heeft deze gang van zaken bij CZ en VGZ aangekaart en dringt aan op het terugdraaien van deze maatregel.

Hoewel het KNGF op zichzelf voorstander is van gecontracteerd werken, omdat de samenleving gebaat is bij een goed functionerend zorgstelsel, is het begrijpelijk dat fysiotherapeuten kiezen voor het werken zonder contract met een zorgverzekeraar. Immers, de voorwaarden en tarieven die zorgverzekeraars in hun overeenkomsten vaststellen, zijn al jarenlang knellende bepalingen.

Patiënten gedupeerd
Tot nu toe vergoedden nagenoeg alle zorgverzekeraars 75% van de factuur die patiënten ontvangen van ongecontracteerde fysiotherapeuten. De veel lagere vergoedingen die CZ en VGZ in een aantal labels in afwijking daarvan nu hanteren, gaan door deze ondergrens. Dit betekent dat verzekerden van CZ en VGZ, die zich laten behandelen door niet bij hen gecontracteerde fysiotherapeuten, vele tientallen euro’s per behandeling uit eigen zak moeten gaan betalen.

Vrije keuze patiënten onder druk
Gecontracteerde en ongecontracteerde fysiotherapeuten werken allemaal volgens dezelfde criteria en richtlijnen van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF NL) van het KNGF. Aangezien er geen verschil zit in de kwaliteit van behandelen tussen gecontracteerde en ongecontracteerde fysiotherapeuten, is het onverdedigbaar en onvoorstelbaar dat CZ en VGZ dat onderscheid wel maken en daarmee hun eigen verzekerden op kosten jagen. Daar komt bij dat beide verzekeraars hiermee de vrije zorgkeuze van patiënten onder druk zetten. Sommige patiënten moeten immers uitwijken naar een andere zorgaanbieder, waardoor hun vaste behandelrelatie noodgedwongen wordt gestopt.

Verzekerbaarheid fysiotherapie
De verzekerbaarheid van fysiotherapie in de Aanvullende Verzekeringen staat overigens ook onder druk. In november stuurde KNGF-voorzitter Guido van Woerkom daarover een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn zorgen uit over het steeds kleiner wordende aantal aanvullende verzekeringen met voldoende vergoeding voor fysiotherapie. Deze pakketten worden niet alleen steeds duurder, maar ook worden de vergoedingen steeds meer beperkt en is meer en meer sprake van medische selectie.