yogamat-en-halters---formaat-website.jpg
18 december 2020

Vragen en antwoorden over SKF, KNGF, SPO en het praktijkregister

18 december 2020. Vragen en antwoorden over SKF, KNGF, SPO en het praktijkregister.

Klopt het dat SKF en KNGF toewerken naar een kwaliteitsregister voor zowel individuele registratie als registratie op praktijk/organisatieniveau?
Ja, zie hiervoor de nieuwsberichten die door SKF en KNGF zijn verspreid op 17 december 2020.

Is het KNGF ondertussen ook bezig met de Stimulerende Praktijk Omgeving (SPO)?
Nee, het KNGF is, in lijn met de uitkomsten van de ledenraadpleging, in gesprek met SKF. Tijdens die gesprekken komen onderdelen die in de bijeenkomsten over de Stimulerende Praktijkomgeving aan de orde zijn geweest langs, maar buiten deze gesprekken vinden er geen activiteiten plaats.

Klopt het dat er een ander traject loopt onder dezelfde naam?
Ja, er is door FysOptima en het Gezonde Net een traject gestart onder de naam SPO, gericht op het opzetten en inrichten van een praktijkregister.

Zijn SKF of KNGF hierbij betrokken?
Nee, SKF en KNGF zijn hier wel over ge├»nformeerd, maar niet bij betrokken. Het betreft een eigen initiatief, met betrokkenheid van partijen met een commercieel belang. SKF en KNGF hebben samen een andere ambitie (zoals ook verwoord in de nieuwsberichten).

Klopt het dat er een bijeenkomst wordt gepland op 5 januari?
Ja, SKF en KNGF organiseren gezamenlijk een bijeenkomst op 5 januari, waarin wordt toegelicht welke stappen er tot nu toe zijn gezet en we in gesprek gaan over de verdere invulling van de samenwerking. De gezamenlijk insteek: dat wat we doen moet ten goede komen aan de beroepsgroep fysiotherapie.

Is het andere initiatief betrokken bij deze bijeenkomst?
Nee, zoals gezegd gaat het om de resultaten van de verkenning SKF-KNGF. Het kan zijn dat er mensen vanuit het andere initiatief worden uitgenodigd, maar slechts als deelnemer tijdens de bijeenkomst. Er worden geen partijen uitgenodigd die een primair commercieel belang hebben, omdat de focus moet liggen op de toegevoegde waarde voor de beroepsgroep in brede zin.

SKF en KNGF hopen met het antwoord op bovenstaande vragen de onduidelijkheden te hebben weggenomen.