achter-computer-formaat-website.jpg
24 december 2020

Voorlopige afrekening

Wij verzamelen de informatie van verschillende zorgverzekeraars in ons dossier.

Verschillende verzekeraars zijn begonnen met de voorlopige afrekening van de continuïteitsbijdrage, de afrekening van het verschil tussen de normomzet en werkelijke omzet over de periode maart tot en met juni 2020. Hoogstwaarschijnlijk zal elke verzekeraar, zo bevestigt Zorgverzekeraars Nederland, een websitepagina maken met informatie over de tussentijdse afrekening, betalingsregeling en mailadres voor contact. Van Zilveren Kruis hebben we deze gegevens al. Je vindt de informatie, net zoals ons eigen dossier over de continuïteitsbijdrage, op onze website: dossier continuïteitsbijdrage.
De afrekening van de inhaalzorg, de periode juli tot en met december, volgt in 2021.