03 december 2020

Update Wet medezeggenschap cliënten zorgsector

Op 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking getreden. Mede door de inzet van het KNGF hoeven kleinere fysiotherapiepraktijken niet te voldoen aan de Wmcz-eisen. Fysiotherapiepraktijken waar 26 personen of meer structureel zorg verlenen, zijn vanaf dat moment verplicht een cliëntenraad te hebben. Uiteraard helpen we je hierbij.

In juli hebben we je al geïnformeerd over de Modelregeling Medezeggenschap cliënten zorg en een stappenplan hoe een cliëntenraad kan worden opgericht. Recentelijk hebben we dit aangevuld met een handreiking budget en vergoeding cliëntenraden. Een ander onderdeel van de Wmcz is dat de fysiotherapiepraktijk en de cliëntenraad over een commissie van vertrouwenslieden moeten beschikken.

Commissie van vertrouwenslieden
Het KNGF heeft zich samen met LHV, KNMT en InEen als consortium aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV), zodat de aangesloten leden van de verenigingen beschikken over een commissie van vertrouwenslieden.

Heb je als fysiotherapeut een lidmaatschap Vrijgevestigd Compleet en een praktijk met 26 medewerkers of meer? Dan kun je vrij gebruikmaken van de modelregeling, stappenplan en handreiking budget en vergoedingen voor cliëntenraden. Je praktijk en de cliëntenraad hebben ook toegang tot een commissie van vertrouwenslieden.