achter-computer-formaat-website.jpg
15 december 2020

Tussentijdse afrekeningen continuïteitsbijdrage

Zoals bekend is de tot nu toe ontvangen continuïteitsbijdrage (CB) een voorlopige bijdrage. Het is mogelijk dat deze te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de gerealiseerde omzet in maart t/m juni hoger was dan waar vooraf vanuit is gegaan.

In een eerder bericht kondigden wij aan dat er bij grote verschillen in deze omzet door zorgverzekeraars een tussentijdse afrekening zou kunnen plaatsvinden.

Een aantal praktijken hebben inmiddels deze tussentijdse afrekening ontvangen. Het kan zijn dat bedragen hierop niet overeenkomen met de inschattingen die door jou of je accountant gemaakt zijn. Bij kleine verschillen vragen zorgverzekeraars om te wachten tot de eindafrekening, deze kunnen dan alsnog worden verrekend. Neem bij grote verschillen contact op met de zorgverzekeraar in kwestie.

De openbare tool van accountantskantoor Accountanders kan je helpen met het maken van een inschatting van de hoogte van de CB en het eventueel terug te betalen bedrag.  De huidige versie wordt aanstaande donderdag (17-12-2020) geüpdatet, zodat ook de ontvangen tussentijdse afrekeningen kunnen worden ingevoerd.

Het kan ook zijn dat de terugvordering of de daaraan gekoppelde betalingstermijn niet haalbaar is en de continuïteit van de praktijk daardoor in gevaar komt. Neem in dat geval zeker contact op met de betreffende zorgverzekeraar om een voor jou haalbare afspraak te maken. En mocht je er daar niet uitkomen, benader dan ons via KNGF Ledenvoorlichting.

Meer informatie over de tussentijdse afrekeningen is terug te lezen in de Q&A van Zorgverzekeraars Nederland en in het document: regeling continuïteitsbijdrage v2.o dd. 13 juli 2020.

Inhaalzorg
n een eerder bericht gaven we aan dat de inhaalzorg en de CB over de volledige periode bepaald wordt, respectievelijk over zes maanden (juli – december) en vier maanden (maart – juni). Om die reden nemen verzekeraars de inhaalcorrectie niet mee in de tussentijdse afrekening. Deze wordt in de eindafrekening vastgesteld en verrekend. De hierboven genoemde tussentijdse afrekening gaat dus alleen over de gerealiseerde omzet in de periode maart t/m juni.