handen-bij-elkaar---formaat-website.jpg
17 december 2020

Update verkenning samenwerking SKF-KNGF

Op 18 en 20 november 2020 informeerden de voorzitters van SKF en KNGF de deelnemers en leden over de samenwerking.

 Het is tijd voor een update om jullie te informeren over de fase waarin we nu zitten en de uitgangspunten waar partijen overeenstemming over hebben bereikt. Uiteraard is op een aantal punten verdere uitwerking en concretisering noodzakelijk. Hier wordt de komende periode hard aan gewerkt.

Twee belangrijke ambities
Beide partijen vinden het belangrijk om voor de kerstperiode naar buiten te komen met twee belangrijke ambities.
1.    Partijen streven er naar om gedurende 2021 toe te werken naar één register voor individuele registraties inclusief de formeel erkende deel- en aantekeningen registers. Het individuele register biedt ruimte om specifieke vaardigheden en competenties zichtbaar te maken.
2.    Partijen streven er naar om gedurende 2021 toe te werken naar één praktijkregister voor de beroepsgroep fysiotherapie, waarin ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te maken voor onderdelen/activiteiten/modules passend bij de wensen en context van de praktijk. Dit betekent dus een verruiming van de registratiemogelijkheden voor praktijken ten opzichte van de huidige situatie.

Wat betekent bovenstaande voor je individuele registratie in 2021?
Praktijken die zich hebben aangemeld bij SKF en voldoen aan de gestelde eisen registreren zich als praktijk in het praktijkregister van SKF en zorgen voor registratie van de individuele fysiotherapeuten in het individuele register van SKF.
Registratie in het individuele register van SKF kan naast de individuele registratie in
KRF NL plaatsvinden. Met andere woorden: registratie in het individuele register van SKF brengt niet automatisch de verplichting tot uitschrijving uit KRF NL met zich mee.
Ook in 2020 zijn er mensen die gekozen hebben voor een dubbele individuele registratie.