achter-computer-formaat-website.jpg
08 december 2020

Continuïteitsbijdrage IptiQ

Tot 11 december kunnen fysiotherapeuten een continuïteitsbijdrage (CB) aanvragen van zorgverzekeraar IptiQ. De voorlopige bijdrage zal als eenmalige bijdrage in december 2020 worden uitgekeerd. De definitieve vaststelling vindt plaats in de loop van 2021. De regeling kent een looptijd van 1 maart tot en met 31 december.

Overeenkomsten en verschillen
De overeenkomst van IptiQ vertoont gelijkenissen met de CB van ZN, maar er zijn ook verschillen. Net als bij de regeling van ZN gelden een aantal voorwaarden met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst, zoals het doorbetalen van onderaannemers (artikel 1.1 o), het niet aanbrengen van aanpassingen in de juridische structuur (1.1 m) en het rechtstreeks indienen van declaraties (artikel 3.1). IptiQ houdt zich het recht voor om de CB terug te vorderen als voorwaarden zijn geschonden of verplichtingen niet zijn nagekomen.

Betaaldrempel
Een van de belangrijke verschillen tussen de CB en ZN is de hogere netto betaaldrempel van €400. Dit betekent dat er  alleen CB wordt uitgekeerd als het totaal bedrag hoger is dan €400. Daarnaast is er minder informatie opgenomen over de inhaalcorrectie in de overeenkomst. IptiQ geeft aan de regeling van ZN te volgen maar de details ontbreken in de overeenkomst.

Generiek
De overeenkomst van IptiQ is generiek en kent geen maatwerk of geschillen regeling. Wij raden jullie aan de voorwaarden goed door te lezen. De keus om al dan niet te tekenen is afhankelijk van de situatie waarin je praktijk verkeert. Voor vragen over de CB is IptiQ te benaderen via het mailadres: [email protected]

Zie ook: 
Iqtiq.com: Hoe werkt de continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders met een omzet lager dan 10 miljoen?