corona.png
28 mei 2020

DCSPH-code behandeling na COVID-19

De afgelopen tijd is gewerkt aan de invoering van een aparte diagnosecode voor patiënten die worden behandeld aan de gevolgen van COVID-19. We hebben fysiotherapeuten destijds geadviseerd om declaraties even aan te houden totdat deze nieuwe code is ingevoerd. De nieuwe DCSPH-code is nu bekend: 9363.

Afspraken voor toepassingen van de code

Je kunt deze code met ingang van 1 juni in de systemen gebruiken (met een terugwerkende kracht tot 1 maart). Voor de toepassing van de code gelden de volgende afspraken. 

  • De code geldt voor alle nieuwe patiënten voor wie je in de afgelopen periode nog geen behandelingen hebt gedeclareerd met  klachten die zijn gerelateerd aan COVID-19. Dus ongeacht of zij in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest of niet. 
  • Voor patiënten die in opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet vanaf de 21ste behandeling. De volgorde van CSI-coderingen is 008 gevolgd door 001. Voor patiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, verpleginrichting, instelling voor revalidatie of na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie geldt na ontslag de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Aanvullende verzekering of komen de kosten gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. De CSI-code is dan 009. De invoering van de aparte DCSPH-code zegt dus nog niets over (wijziging van) de aanspraak. 
  • Voor patiënten met COVID-19 die al onder behandeling zijn en waarvoor ook al is gedeclareerd, blijft de ‘oude’ code 9380 van toepassing met de vastgestelde aanspraak. Het advies is om dit niet te wijzigen omdat er dan problemen kunnen optreden met de registratie van de betaling van de eerste 20 behandelingen

Voor eventuele aanpassing van de aanspraken loopt op dit moment nog een adviestraject bij Zorginstituut Nederland. Wij houden je op de hoogte van de vorderingen.